Käyttöehdot ja suostumus sähköisten palveluiden käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Maisa on sähköinen palvelu, joka on käytössä useassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa. Maisa mahdollistaa pääsyn omiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin niiden palveluiden osalta, joissa sinulla on asiakkuus. Lisäksi se mahdollistaa muun muassa turvallisen viestinvaihdon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa kiireettömissä asioissa. Maisassa voi myös päivittää oman puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa, osoitetiedot päivittyvät automaattisesti Väestötietojärjestelmästä.

HUOM! Maisassa syötetty puhelinnumero ja sähköpostiosoite päivittyvät automaattisesti kaikkien niiden palveluiden rekistereihin, joissa sinulla on asiakkuus. Maisassa syötetty puhelinnumero ja sähköpostiosoite korvaavat automaattisesti vanhan puhelinnumeron/sähköpostin. Mikäli haluat antaa puhelinnumeron/sähköpostin vain yhteen rekisteriin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Maisa on asiakasportaali, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon moneen eri rekisteriin tallennetut asiakas- ja potilastiedot muodostavat yhden kokonaisuuden.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutan ymmärtäväni lukemani ja sitoudun noudattamaan palvelun käyttöehtoja.

  • Ymmärrän, että mikäli asiani vaatii välitöntä apua, soitan hätänumeroon 112.
  • Ymmärrän, että tieto, jonka välitän Maisan kautta, voi päätyä osaksi terveydenhuollon potilastietojani ja/tai sosiaalihuollon asiakastietojani, jolloin niihin sovelletaan asiakas- ja potilastietoja koskevia säädöksiä ja määräyksiä.
  • Ymmärrän, että minulta voidaan evätä palvelun käyttöoikeus, jos käytän sitä tahallani väärin. Väärinkäytöksiä ovat esimerkiksi uhkaava ja epäasiallinen käytös, toistuva tarpeettomien aikojen varaaminen sekä loukkaavan tai laittoman materiaalin lähettäminen.
  • Ymmärrän, että Maisa voi joskus olla poissa käytöstä esimerkiksi huoltokatkojen, teknisten vikojen tai vastaavien syiden vuoksi.

Suostumus sähköisten palveluiden käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hyväksymällä nämä käyttöehdot annan suostumukseni sähköiseen asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ymmärrän, että palvelun käyttö on vapaaehtoista ja voin peruuttaa suostumukseni milloin vain. Suostumuksen voin peruuttaa Maisassa tai kirjallisella ilmoituksella.

Informointi sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietorekisterin tietojen käytöstä

Hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista.

Yhteisrekisteri on HUS-sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus.

Tämä on informaatio yhteisrekisterin käytöstä. Tästä eteenpäin sinun potilastietosi ovat käytettävissä sairaanhoitopiirin yhteisrekisterin sisällä eri rekisterinpitäjien tai toimintayksiköiden välillä, eikä sinulta edellytetä erillistä suostumuksen antamista.

Potilastietoja saa käyttää vain sinua hoitava terveydenhuollon työntekijä siinä laajuudessa kuin hoitosi edellyttää. Terveydenhuollon yksiköissä seurataan potilastietojen käyttöä ja luovutuksia.

Sinulla on oikeus kieltää potilastietojesi yhteiskäyttö. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus kieltää potilastietojen käyttäminen sairaanhoitopiirin eri toimintayksiköiden välillä. Kiellon voi tehdä Omakannassa tai kirjallisella ilmoituksella sairaanhoitopiiriin kuuluvalle toimintayksikölle. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa.

Et voi kieltää tietojesi käyttöä, jos niitä käytetään hoidon yhteydessä saman toimintayksikön sisällä.