Dataskyddspolicy

Maisa är en e-tjänst som ger användarna möjlighet att ta del av sina patientuppgifter inom den specialiserade sjukvården. Därtill säkerställer den datasäker kommunikation med yrkespersoner inom hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden.

Mera information om hanteringen av personuppgifter:

http://www.hus.fi/hus-tietoa/hallinto-ja-paatoksenteko/EU-tietosuoja-asetus/Sivut/default.aspx