Dataskyddspolicy

Webbtjänsten Maisa ger sina användare möjlighet att ta del av sina klient- och patientuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården. Därtill säkerställer den bl.a. datasäker kommunikation med yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden.

Maisa används inom social- och hälsovården i Vanda och på vissa verksamhetsenheter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Mera information om hanteringen av personuppgifter:

http://www.hus.fi/hus-tietoa/hallinto-ja-paatoksenteko/EU-tietosuoja-asetus/Sivut/default.aspx
https://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/forvaltning/datasekretessbeskrviningarna

Mobilappen Maisa

Utöver det som anges nedan lagrar mobilappen Maisa ingen personlig information i mobilenheten eller i molntjänster. Mobilappen Maisa kan:

  • Lagra en kopia av en bild som du eventuellt lagt till din profil i mobilenheten
  • Skapa dolda identifierare för Google FIT- och Apple Hälsa-data, om du använder dessa tjänster
  • Spara uppgifter i mobilenhetens minne eller i själva enheten tillfälligt under tiden du använder appen

Google FIT och Apple Hälsa

Med ditt tillstånd kan mobilappen Maisa kopplas till Google FIT eller Apple Hälsa för att mottaga data om din hälsa och förmedla informationen till hälsovården. Mobilappen Maisa lämnar inte ut patientuppgifter som registrerats i samband med hälsovårdstjänster till Google FIT eller Apple Hälsa.

När du ger mobilappen Maisa tillstånd att koppla ditt Google FIT- eller Apple Hälsa-konto till Maisa överförs sådana egenuppföljningsdata som du kommit överens om med yrkespersoner inom hälsovården via Maisa automatiskt till din patientjournal. Det är t.ex. uppgifter om blodtryck, blodsocker och stegantal. Du kan när som helst återta ditt tillstånd i mobilappen, och då förmedlas uppgifterna inte längre från Google FIT eller Apple Hälsa till Maisa.