Frågor och svar

1     Klientportalen Maisa. 3

1.1      Vad är Maisa?. 3

1.2      Vem kan använda Maisa?. 3

1.3      Hur loggar jag in på Maisa?. 3

1.4      Vad betyder stark autentisering?. 3

1.5      Måste man ha en viss ålder för att kunna logga in på Maisa?. 4

2     Mina uppgifter 4

2.1      Ser jag mina undersökningsresultat i Maisa?. 4

2.2      Vilka dokument ser jag i Maisa?. 4

2.3      Ser jag alla mina hälsovårdsuppgifter i Maisa?. 4

2.4      Varför ser jag inte mina gamla hälsovårdsuppgifter i Maisa?. 4

2.5      Var hittar jag min journal?. 5

2.6      Vad ska jag göra om jag hittar fel i mina uppgifter i Maisa?. 5

2.7      Var kan jag uppdatera mina uppgifter?. 5

3     Maisas funktioner 5

3.1      Hur och till vem kan jag skicka meddelanden?. 5

3.2      Hur bokar jag tider?. 5

3.2.1       Vad är biljettidsbokning?. 6

3.3      Vad innebär funktionen Förberedelser inför ditt besök?. 6

3.4      Kan jag förnya recept via Maisa?. 6

3.5      Var hittar jag pålitlig information om hälsan?. 6

3.6      Maisas frågeformulär 6

3.6.1       Alltid tillgängliga enkäter 6

3.6.2       Förfrågningar som anknyter till vård/service. 7

3.6.3       Vad betyder ”Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar”?. 7

3.7      Maisas uppföljningsblanketter 7

3.8      Vad är ett videobesök?. 7

3.8.1       Hur bildas videoförbindelsen?. 8

3.8.2       Varför har videobesöket inget ljud?. 8

3.8.3       Varför har videobesöket ingen bild?. 8

3.8.4       Vad ska jag göra om videobesöket trots mina försök inte fungerar?. 8

4     Uträtta ärenden för en annan person i Maisa. 8

4.1      Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?. 8

4.2      Fullmaktens omfattning. 9

4.3      Hur ger jag en annan person rättigheter att uträtta ärenden för mig i Maisa?. 9

4.4      Kan jag se en annan persons journal i Maisa?. 9

4.5      Kan jag ställa frågor om en annan person via mitt Maisakonto?. 9

4.6      Kan jag ha ett gemensamt Maisakonto med min maka/make?. 9

4.7      Kan jag företräda mitt minderåriga barn?. 9

4.8      Varför kan jag inte uträtta ärenden för mitt barn som är under 10 år fast barnet står under gemensam vårdnad?. 10

5     Anpassa din Maisa. 10

5.1      Var kan jag ändra inställningarna i Maisa?. 10

5.2      Varför ser min Maisa helt annorlunda ut än min väns/familjemedlems?. 10

5.3      Varför uppdateras inte impulserna på första sidan?. 10

5.4      Får jag en impuls om nya recept?. 11

5.4.1       Förnya recept via Mina Kanta-sidor 11

5.4.2       Förnya recept i samband med en servicekontakt 11

5.5      Får jag impulser om att det kommit meddelanden till en person som jag företräder i Maisa?  11

6     Användning av Maisa. 11

6.1      Hur säker är Maisa?. 11

6.2      Datasekretessen i Maisa. 11

6.3      Vad behöver jag för att använda Maisa?. 11

6.4      Hur navigerar jag i Maisaportalen?. 12

6.5      Jag blev utloggad från Maisa. Vad hände?. 12

6.6      Varför kan jag inte logga in på Maisa?. 12

6.7      Jag godkände inte användarvillkoren och nu kan jag inte logga in på Maisa. Vad ska jag göra?  12

6.8      Hur loggar jag ut från Maisa?. 13

7     Mobilappen Maisa. 13

7.1      Med vilka apparater kan jag använda mobilappen Maisa?. 13

7.2      Hur loggar jag in på mobilappen Maisa?. 13

7.3      Vilka Maisafunktioner kan jag använda med mobilappen?. 13

7.4      Hur kan jag reglera impulser?. 13

8     Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?. 14

 

 


1     Klientportalen Maisa

1.1          Vad är Maisa?

Maisa är en personlig, avgiftsfri och datasäker digital kanal för kommunikation mellan medborgare och yrkespersoner inom social- och hälsovården. Den tillhandahålls av kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som anlitar klient- och patientdatasystemet Apotti. I Maisa kan du på ett datasäkert sätt via en webbläsare eller mobilt t.ex. via din mobiltelefon följa och ta del av information som anknyter till din hälsa. Via Maisaportalen kan du:

          Ta del av och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter

          Boka tider och se kommande händelser

          Förbereda dig inför kommande besök och svara på förfrågningar

          Ta del av undersökningsresultat

          Kommunicera tryggt med yrkespersoner som sköter dig eller dina ärenden

          Förnya recept på Mina Kanta-sidor

          Ta del av hälsorelaterad information från tillförlitliga källor

1.2          Vem kan använda Maisa?

Alla som bor inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och som har fyllt 13 år kan logga in på Maisa.

De egentliga Maisatjänsterna kan anlitas av patienterna på HUS Pejas sjukhus.

Några undantag:

          Du kan logga in på Maisa även om du bor utanför Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt om du av någon anledning är klient/patient i HUS Pejas sjukhus.

          Om du bor utanför Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt men företräder en myndig person som är klient/patient i HUS Pejas (t.ex. närståendevårdare) kan du logga in på Maisa för att uträtta ärenden för denna person (se 4.0 Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

1.3          Hur loggar jag in på Maisa?

Du kan logga in på Maisa antingen via en webbläsare på adressen www.maisa.fi eller via mobilappen Maisa som du laddar ner från Apple Store eller Play Butik. Inloggningen kräver stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat, elektroniskt id-kort).

Mobilappen Maisa tas i bruk våren 2019.

1.4          Vad betyder stark autentisering?

För att logga in på Maisa krävs stark autentisering, dvs. något av följande:

          Nätbankskoder

          Elektroniskt id-kort

          Mobilcertifikat

 

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. Till skillnad från vanlig e-post kräver utbyte av information via Maisa att du är inloggad i tjänsten genom stark autentisering. Stark autentisering sammankopplas med personens officiella identitet och informationen i befolkningsdatasystemet. Då kan man lita på att det är rätt personer man sköter sina ärenden med, också på nätet.

1.5          Måste man ha en viss ålder för att kunna logga in på Maisa?

Alla som bor inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och som har fyllt 13 år kan logga in på Maisa (se 1.2 Vem kan använda Maisa?). För att logga in ska du ha antingen ett elektroniskt id-kort (separat kortavläsare behövs), ett mobilcertifikat eller bankkoder.

2     Mina uppgifter

2.1          Ser jag mina undersökningsresultat i Maisa?

Du kan se t.ex. resultat av laboratorie- och röntgenundersökningar i Maisa. En del av resultaten visas först då en yrkesperson diskuterat dem med dig. Du hittar undersökningsresultaten under rubriken Mina uppgifter i menybalken upptill på sidan.

2.2          Vilka dokument ser jag i Maisa?

I Maisa visas bl.a. hälsovårdens besökssammanfattningar och officiella journalanteckningar. Du hittar dem under rubriken Mina uppgifter – Mina besök i menybalken upptill på sidan.

2.3          Ser jag alla mina hälsovårdsuppgifter i Maisa?

Maisa visar de uppgifter som uppdaterats i Apottisystemet. Det finns dock äldre information som inte överförs till det nya systemet. T.ex. dina mediciner uppdateras i samband med ditt första besök.

2.4          Varför ser jag inte mina gamla hälsovårdsuppgifter i Maisa?

I Maisa visas bara sådana data från den offentliga social- och hälsovården som samlas om dig via Apottisystemet. I Finland har man på riksnivå fattat beslut om att tjänsterna Kanta och Mina Kanta-sidor utgör det primära arkivet för patientinformation. Apotti och Maisa är smidigt integrerade i dessa tjänster. Via Maisa har du tillgång till dessa mera omfattande data på Mina Kanta-sidor utan separat inloggning. Denna gränsdragning bidrar till åskådlighet och ökad användarvänlighet.

2.5          Var hittar jag min journal?

Om du har bett att se dina klient-/patientjournaler kan du ladda ner dem via rubriken Mina uppgifter – Dokumentcenter i den övre menybalken. Journalerna finns i PDF-format. Du kan behöva ett separat program för att läsa PDF-filer.

Följ service- eller vårdleverantörens instruktioner när du ber om journaler.

2.6          Vad ska jag göra om jag hittar fel i mina uppgifter i Maisa?

Om du upptäcker ett fel t.ex. i en besökssammanfattning, kontakta service- eller vårdenheten i fråga.

2.7          Var kan jag uppdatera mina uppgifter?

Dina officiella adressuppgifter uppdateras automatiskt via Befolkningsregistercentralen. Om du vill lägga till en tillfällig adress eller uppdatera ditt telefonnummer eller din e-postadress gå till Inställningar – Aviseringsinställningar (se 5.0 Anpassa din Maisa).

3     Maisas funktioner

3.1          Hur och till vem kan jag skicka meddelanden?

Meddelandefunktionen i Maisa hittas bl.a. via rubrikerna Ta kontakt – Meddelanden – Ställ en fråga i den övre menybalken. Du kan klicka på ”Ny fråga” eller ”Respons på Maisa” (se 8.0 Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?).

Välj alternativet ”Ny fråga” för att skicka en fråga som gäller vård eller service. I den första rullgardinsmenyn väljer du en mottagare för meddelandet. I den andra rullgardinsmenyn väljer du ett ämne för meddelandet. Du kan bifoga filer genom att klicka på ”Bifoga fil”.

Du kan även skicka meddelanden till sådana öppenvårdsenheter som du varit i vård- eller servicekontakt med högst sex månader tidigare eller där du har en bokad vård- eller servicekontakt inom de sex kommande månaderna och där meddelandefunktionen finns i bruk. Organisationerna har inom sig fattat beslut om vilka enheter som ska ta meddelandefunktionen i bruk. I rullgardinsmenyn ”Välj mottagare” hittar du alla enheter och yrkespersoner som du kan skicka meddelanden till.

3.2          Hur bokar jag tider?

Du kan boka tider till vissa social- och hälsovårdstjänster via Maisa. Tidsbokningsfunktionerna hittar du t.ex. via rubriken Min Maisa i den övre menybalken.

3.2.1              Vad är biljettidsbokning?

Med biljettidsbokning avses tidsbokning där bokningen blir möjlig efter att en yrkesperson skapat en tidsbokningsbiljett åt dig t.ex. i samband med en vård-/servicekontakt. Du får ett meddelande om biljettidsbokning enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5.0 Anpassa din Maisa). Du kommer till biljettidsbokningen via rubrikerna Min Maisa – Boka en tid. Nya biljetter visas också bland impulserna på första sidan. Klicka där för att komma direkt till biljettidsbokningen.

3.3          Vad innebär funktionen Förberedelser inför ditt besök?

Du kan förbereda dig inför ett kommande besök med hjälp av denna funktion. Klicka på länken ”Inför ditt besök” vid det aktuella besöket i Att göra-listan på första sidan eller på rubrikerna Mina uppgifter – Mina besök – Kommande besök i den övre menybalken.

Programmet styr dig att kontrollera dina kontaktuppgifter, dina mediciner, allergier och diagnoser. Samma gäller frågeformulär eller blanketter med förhandsinformation som yrkespersoner eventuellt önskar att du fyller i före besöket.

3.4          Kan jag förnya recept via Maisa?

Du kan be att få dina recept förnyade via Maisa.  Denna funktion hittas i menybalken upptill på sidan under rubrikerna Min Maisa – Förnya recept. Receptförnyelserna görs via Mina Kanta-sidor. Klicka på länken Mina Kanta-sidor. Du behöver inte logga in på Mina Kanta-sidor separat.

Se även: 5.4 Får jag en impuls om nya recept?

3.5          Var hittar jag pålitlig information om hälsan?

Via rubrikerna Min Maisa – Sök i Terveyskirjasto i den övre menybalken kommer du åt pålitlig och uppdaterad information (mestadels på finska) om t.ex. vacciner, medicinering och diagnoser.

3.6          Maisas frågeformulär

3.6.1              Alltid tillgängliga enkäter

I Maisa finns en del enkäter som kan fyllas i när som helst, t.ex. blanketten för att bedöma risken att få typ 2-diabetes. Du kan fylla i blanketten och skicka svaren till en yrkesperson. När du skickat in dina svar sparas de som dina patient-/klientuppgifter. Yrkespersonen tar inte automatiskt kontakt med dig efter att du fyllt i en alltid tillgänglig enkät. Om du är orolig över din situation kontakta vård-/serviceleverantören t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa.

Du hittar dessa enkäter via rubrikerna Min Maisa – Självutvärderingar och frågeformulär i den övre menybalken.

3.6.2              Förfrågningar som anknyter till vård/service

Yrkespersoner kan skicka olika förhandsinformations- och frågeformulär till dig via Maisa till exempel med anledning av ett kommande besök eller en befintlig vårdkontakt. När du fyller i frågeformuläret redan innan ditt besök har yrkespersonen tillgång till dina uppgifter i god tid. Dessutom sparas svaren bland dina patient-/klientuppgifter.

Dessa frågeformulär hittar du via rubrikerna Min Maisa – Självutvärderingar och frågeformulär i den övre menybalken. Ett nytt frågeformulär skapar dessutom en impuls på första sidan i Maisa. Klicka på den för att svara på frågorna. Om frågeformuläret är kopplat till ett kommande besök kan du fylla i det också via impulsen ”Inför ditt besök”.

3.6.3              Vad betyder ”Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar”?

I listan över alltid tillgängliga enkäter finns blanketten Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar. Den kan du använda för att ge ditt samtycke till att bli kontaktad med anledning av kommande vetenskapliga undersökningar. Med samma blankett kan du vid behov även återta ditt samtycke.

Om du samtycker till att bli kontaktad, visas denna information i din patient-/klientjournal.

3.7          Maisas uppföljningsblanketter

Yrkespersoner kan via Maisa skicka olika uppföljningsblanketter till dig. Sådana är t.ex. blanketter för att följa upp ditt blodtryck eller blodsocker. Du kan fylla i blanketten när det passar dig bäst och resultaten du matar in förmedlas automatiskt till den aktuella yrkespersonen och sparas som en del av din patient-/klientjournal.

Du hittar uppföljningsblanketterna via rubrikerna Min Maisa – Uppföljningsblanketter i den övre menybalken. När du får en ny uppföljningsblankett dyker det dessutom upp en impuls på första sidan i Maisa. Klicka på den för att göra egenuppföljning.

Att göra-förteckningen på första sidan visar påminnelser om aktiva uppföljningsblanketter. Här kan du emellertid inte klicka dig fram till uppföljningen.

3.8          Vad är ett videobesök?

I vissa fall kan ett vanligt mottagningsbesök ersättas av ett videobesök. Då bildas det en förbindelse mellan patienten/klienten och yrkespersonen med hjälp av Maisas Videobesök. Du kan använda funktionen efter att yrkespersonen bokat ett Videobesök åt dig. Du hittar videobesöket antingen via rubrikerna Mina uppgifter – Mina besök – Uppgifter – Kilicka här för att komma till videobesök i övre menybalken eller via impulsen Nästa mottagningstid på första sidan.

3.8.1              Hur bildas videoförbindelsen?

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome eller Firefox. Andra webbläsare kan kräva att du laddar ner appen Maisa Videovastaanotto. Då ska du ha hämtat appen INNAN du ansluter dig till videobesöket.

Om webbläsarfönstret inte öppnas automatiskt måste du tillåta poppuppfönster i din webbläsare. De olika webbläsarna har olika sätt att göra detta (klicka på namnet på webbläsaren för att se anvisningarna: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari). Om Videobesöket inte startar med den webbläsare du använder testa gärna en annan.

Förbindelsen till videobesöket bildas automatiskt när du klickar på länken ”Klicka här för att komma till videobsök”. Besöket öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Om yrkespersonen ännu inte hunnit logga in, vänligen vänta en stund. Förbindelsen öppnas när yrkespersonen loggar in.

Din dator kan be om lov att använda kamera och mikrofon. Tillåt det för att få i gång ljudet och bilden för videobesöket.

Vissa webbläsare kan kräva att en tilläggsdel laddas ner för funktionen Videobesök.

3.8.2              Varför har videobesöket inget ljud?

Kontrollera att din dator har ljudet på och att ljudnivån är tillräckligt hög. Försäkra dig om att videobesöket har ljudet på och att mikrofonen inte är avstängd.

3.8.3              Varför har videobesöket ingen bild?

Kontrollera att kameran i datorn inte har täckts. Om du använder en kamera som ansluts till datorn, kontrollera att sladdarna är korrekt inkopplade.

3.8.4              Vad ska jag göra om videobesöket trots mina försök inte fungerar?

Om du inte får videobesöket att fungera kontakta den enhet dit videobesöket har bokats.

4     Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

4.1          Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?

En myndig person kan ge en annan myndig person rättigheter till sitt Maisakonto. Beroende på hur omfattande rättigheterna är kan den befullmäktigade t.ex. läsa och skicka meddelanden och boka tider.

4.2          Fullmaktens omfattning

När du befullmäktigar en annan myndig person att använda ditt Maisakonto ska du samtidigt bestämma hur omfattande fullmakten är.

1.       Fulla rättigheter: den befullmäktigade har samma rättigheter som du själv

2.       Tidsbokning och meddelanden: den befullmäktigade ser inte t.ex. dina diagnoser eller mediciner men kan boka tider och skicka meddelanden på dina vägnar

3.       Endast läsrättigheter: den befullmäktigade ser allt men kan inte boka tider eller skicka meddelanden

4.3          Hur ger jag en annan person rättigheter att uträtta ärenden för mig i Maisa?

När du vill ge en annan myndig person rättigheter till ditt Maisakonto kan du göra det via rubrikerna Min Maisa – Självutvärderingar och frågeformulär i den övre menybalken. Genom att fylla i blanketten ”Fullmakt att företräda en annan person”, som finns bland frågeformulären, ger du en utvald person rätt att företräda dig i Maisa.

Det går också bra att göra fullmakten på vård-/serviceleverantörens verksamhetsenhet. 

4.4          Kan jag se en annan persons journal i Maisa?

Det kan du göra bara i det fall att den andra personen gett dig fullmakt att uträtta ärenden på sina vägnar. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?).

4.5          Kan jag ställa frågor om en annan person via mitt Maisakonto?

Nej, det kan du inte. Maisa har direkt kontakt med data om dina social- och hälsotjänster. När du ställer frågor via ditt Maisakonto sparas informationen i dina uppgifter och inte i den andra personens journaler.

4.6          Kan jag ha ett gemensamt Maisakonto med min maka/make?

Det kan du inte. Social- och hälsovårdsuppgifterna är personliga, så var och en ska ha sitt eget Maisakonto. Ni kan emellertid ge varandra rättigheter att företräda den andra i Maisa. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan? och 4.3 Hur ger jag en annan person rättigheter att uträtta ärenden för mig i Maisa?)

4.7          Kan jag företräda mitt minderåriga barn?

Att automatiskt kunna uträtta ärenden för sina under 10-åriga barn, såsom på Mina Kanta-sidor, är en kommande funktionalitet i Maisa.

När den tas i bruk i Maisa kan du logga in på Maisa och sköta ditt barns ärenden även om du bor utanför Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt om ditt barn under 10 år är klient/patient i HUS Pejas.

4.8          Varför kan jag inte uträtta ärenden för mitt barn som är under 10 år fast barnet står under gemensam vårdnad?

Att automatiskt kunna uträtta ärenden för sina barn under 10 år, såsom på Mina Kanta-sidor, är en kommande funktionalitet i Maisa.

Vid gemensam vårdnad är det fråga om ett avtal om hur vårdnaden fördelas. Om det i avtalet eller förordnandet om gemensam vårdnad tas ställning till ärenden som inte enbart gäller barnets boende, kan vårdnadshavaren inte sköta barnets ärenden i tjänsten.

5             Anpassa din Maisa

5.1          Var kan jag ändra inställningarna i Maisa?

Klicka på rubriken Inställningar i den övre menybalken för att ändra dina personliga uppgifter och inställningar:

Via länken Aviseringsinställning kan du ge t.ex. tillfälliga adressuppgifter och uppdatera ditt civilstånd. Här kan du även fastställa hur du vill ta emot aviseringar som gäller t.ex. tidsbokning och kommunikation.

Under rubiken Anpassa ser du bl.a. vems uppgifter du kan se och vem som kan se dina uppgifter (se 4.0 Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

5.2          Varför ser min Maisa helt annorlunda ut än min väns/familjemedlems?

Innehållet i Maisa och skärmbilderna varierar enligt användare i och med att Maisa har direkt kontakt med användarnas patient- och klientuppgifter. Till exempel befintliga vård-/servicekontakter kan ge olika sätt att boka tider eller ta kontakt. Vissa Maisafunktioner visas bara för bestämda patient-/eller klientgrupper (t.ex. tidsbokningen till första besök på rådgivningsbyrå).

5.3          Varför uppdateras inte impulserna på första sidan?

Impulserna på första sidan (gäller t.ex. nya meddelanden, brev, tidsbokningsbiljetter) uppdateras inte under en pågående Maisasession. Om du t.ex. får en ny tidsbokningsbiljett under tiden du är inloggad i Maisa, kommer det ingen impuls på första sidan. Du hittar dock tidsbokningsbiljetten via tidsbokningsfunktionen. Om du loggar ut från Maisa och sedan in igen dyker impulsen upp på första sidan.

5.4          Får jag en impuls om nya recept?

5.4.1              Förnya recept via Mina Kanta-sidor

När du gör en elektronisk begäran om receptförnyelse via Maisa styrs du automatiskt utan separat inloggning till Mina Kanta-sidor (se 3.4 Kan jag förnya recept via Maisa?). Om du vill få ett meddelande när receptet har förnyats ska du göra inställningar för detta enligt instruktionerna på Mina Kanta-sidor i samband med att du ber att receptet ska förnyas.

5.4.2              Förnya recept i samband med en servicekontakt

När det gäller receptförnyelser inom Apotti, som inte görs på Mina Kanta-sidor, kan du definiera huruvida du vill få en impuls eller inte. Sådana är t.ex. receptförnyelser som görs i samband med ett besök eller ett vårdsamtal per telefon. Gör inställningen i den övre menybalken Inställningar – Aviseringsinställningar – Hälsa – Förnya recept.

5.5          Får jag impulser om att det kommit meddelanden till en person som jag företräder i Maisa?

För att bestämma hur du vill bli informerad om meddelanden som skickats till personen som du företräder i Maisa gå till Inställningar – Aviseringsinställningar i den övre menybalken. När du kryssar för rutan ”Använd för alla journaler som jag har tillgång till” får du motsvarande impulser som när det gäller dina egna meddelanden. 

Om du vill ha olika inställningar för en annan person gå till hens journal och uppdatera och spara sidan Aviseringsinställningar.

6     Användning av Maisa

6.1          Hur säker är Maisa?

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. För att hantera uppgifterna krävs stark autentisering (se 1.3 Hur loggar jag in på Maisa?).

6.2          Datasekretessen i Maisa

Maisa är en e-tjänst som ger användarna möjlighet att ta del av sina uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Därtill säkerställer den datasäker kommunikation med yrkespersoner inom hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden.

6.3          Vad behöver jag för att använda Maisa?

För att använda portalen behöver du en dator eller en mobil apparat samt en internetförbindelse. Maisa fungerar säkrast då webbläsaren är uppdaterad till nyaste versionen. Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 10.0 eller nyare, Android 6.0 eller nyare). Ladda ner appen från appbutiken (Apple App Store, Google Play Butik).

6.4          Hur navigerar jag i Maisaportalen?

När du navigerar i Maisa rekommenderas att du använder portalens egna navigeringstangenter. I vissa situationer kan du t.ex. få ett felmeddelande om du använder webbläsarens tillbaka-knapp.

6.5          Jag blev utloggad från Maisa. Vad hände?

Du blir automatiskt utloggad när portalen varit oanvänd i över 30 minuter. Portalen påpekar att tidsgränsen närmar sig innan du loggas ut.

Ibland kan utloggning bero på en felsituation på servern. Då kan du logga in på nytt och fortsätta sköta dina ärenden.

6.6          Varför kan jag inte logga in på Maisa?

Se 1.2 Vem kan använda Maisa?

Att du inte kan logga in på Maisa kan bero på att du inte är patient/klient i en service- eller vårdenhet som anlitar Apottisystemet.

Om du är patient/klient i HUS Pejas och inloggningen trots allt misslyckas:

          Kontrollera att du har valt rätt identifieringstjänst (t.ex. bank). Om du har problem med att ge identifieringsuppgifter kontakta serviceleverantören.

          Om det uppstår problem i samband med inloggningen kan det bero på identifieringstjänsten. För att logga in på Maisa krävs stark autentisering (se Vad betyder stark autentisering?), och denna funktion tillhandahålls av identifieringstjänsten Suomi.fi. Vid problem med identifieringen kan du ta kontakt med Medborgarrådgivningen (www.medborgarradgivning.fi, tfn 0295 000).

          Det kan förekomma kortvariga serviceavbrott i Maisa, och då kan portalen inte användas. Försök att logga in på nytt om en stund.

I vissa fall av störande beteende kan klienten nekas tillgång till Maisa.

6.7          Jag godkände inte användarvillkoren och nu kan jag inte logga in på Maisa. Vad ska jag göra?

För att logga in på Maisa måste du godkänna användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren inaktiveras ditt Maisakonto. För att aktivera kontot på nytt ta kontakt med din vård-/serviceleverantör.

6.8          Hur loggar jag ut från Maisa?

Avsluta alltid din session i Maisa genom att logga ut från tjänsten. Du loggar ut genom att klicka på ”Logga ut” uppe till höger på sidan. Kom ihåg att tömma cacheminnet och sidohistoriken samt stänga alla webbläsarfönster. Utloggning från mobilappen sker genom de tre punkterna uppe till höger. Punkterna öppnar en meny där du väljer ”Logga ut”.

7     Mobilappen Maisa

Mobilappen Maisa tas i bruk våren 2019.

7.1          Med vilka apparater kan jag använda mobilappen Maisa?

Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater (mobiltelefoner, pekplattor) som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 10.0 eller nyare, Android 6.0 eller nyare). Ladda ner appen från appbutiken (Apple App Store, Google Play Butik).

7.2          Hur loggar jag in på mobilappen Maisa?

Innan du loggar in första gången ska du ladda ner appen från appbutiken (se 7.1 Med vilka apparater kan jag använda mobilappen Maisa?).

Inloggningen kräver stark autentisering (se 1.4 Vad betyder stark autentisering?). Biometrisk identifiering, dvs. identifiering med hjälp av fingeravtryck är en kommande funktion i Maisa.

7.3          Vilka Maisafunktioner kan jag använda med mobilappen?

Mobilappen har ett stort antal Maisafunktioner. Du kan t.ex.

          Skicka och ta emot meddelanden

          Boka tider

          Svara på enkäter

          Göra självbedömningar

          Fylla i uppföljningsblanketter

          Se undersökningsresultat

          Ta emot olika påminnelser

 

Alla funktioner i Maisa-portalen är inte nödvändigtvis tillgängliga via mobilappen.

7.4          Hur kan jag reglera impulser?

Impulserna kopplas på eller bort via menyn Kontoinställningar. Aviseringar kan kopplas på eller bort under Pushmeddelanden. Vilka impulser som skickas till din mobilapparat bestäms av inställningarna du gjort i Maisaportalen.

8     Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?

Om du vill ge respons på Maisas tekniska egenskaper gå till den övre menybalken och klicka på rubrikerna Ta kontakt – Meddelanden – Ställ en fråga – Respons på Maisa. Du kan också vända dig till din egen service- eller vårdleverantör i frågor som gäller Maisa.