Fel: Vänligen aktivera cookies för att logga in till Maisa.

Frågor och svar

1. Klientportalen Maisa

Maisa är en personlig, avgiftsfri och datasäker digital kanal för kommunikation mellan yrkespersoner och medborgare. Den tillhandahålls av kommuner och HUS Helsingfors universitetssjukhus som anlitar klient- och patientdatasystemet Apotti. I Maisa kan du på ett datasäkert sätt via en webbläsare eller mobilt följa med och ta del av information som anknyter till din hälsa. I Maisa-portalen kan du

 • Ta del av och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter
 • Boka tider och se kommande händelser
 • Se din hälsosammanfattning
 • Förbereda dig inför dina besök och svara på förfrågningar
 • Ta del av undersökningsresultat
 • Vara i kontakt på ett datasäkert sätt med yrkespersoner som sköter dig eller dina ärenden
 • Förnya recept på Mina Kanta-sidor
 • Ta del av hälsorelaterad information från tillförlitliga källor

Alla som bor inom HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde och som har fyllt 10 år kan logga in på Maisa.

De egentliga Maisatjänsterna kan användas av personer som är klienter vid en sådan verksamhetsenhet inom HUS Helsingfors universitetssjukhus som anlitar Apottisystement eller vid en social- och hälsovårdsenhet i en kommun som anlitar Apottisystemet.

Några undantag:

 • Du kan logga in på Maisa även om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde om du är klient/patient i en social- eller hälsovårdsenhet i en kommun som anlitar Apottisystemet.
 • Om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde men har ett barn under 12 år som är klient/patient på en enhet inom social- och hälsovården som använder Apottisystemet eller i HUS, kan du logga in på Maisa för att uträtta ärenden för ditt barn (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).
 • Om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde men (t.ex. i egenskap av närståendevårdare) företräder en myndig person som är klient/patient i en enhet inom social- och hälsovården i en stad som använder Apotti eller i HUS kan du logga in på Maisa för att uträtta ärenden för denna person (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Du kan logga in på Maisa antingen via en webbläsare på adressen www.maisa.fi eller via mobilappen Maisa som du laddar ner från Apple AppStore eller Google Play Butik. Inloggningen kräver stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat, elektroniskt id-kort).

Efter inloggningen kan det visas flera Maisakonton ovanför i startvyn. Det beror på att du har rätt att företräda en annan person och använda denna persons Maisakonto (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa) eller så har du på Mina Kanta-sidor förbjudit att uppgifter om dig överlämnas mellan olika register. På framsidan ser du en sammanfattning av alla profiler som ingår i ditt Maisakonto. Klicka på länken Byt i övre menyn i startvyn för att flytta dig mellan de olika Maisakontona.

Vissa anmälningar inom socialvården (anmälan om hjälpbehov hos barn, personer i arbetsför ålder eller äldre) kan lämnas anonymt utan inloggning.

För att logga in på Maisa krävs stark autentisering, dvs. något av följande:

 • Nätbankskoder
 • Elektroniskt id-kort
 • Mobilcertifikat

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. Till skillnad från vanlig e-post kräver utbyte av information via Maisa att du är inloggad i tjänsten genom stark autentisering. Stark autentisering sammankopplas med personens officiella identitet och informationen i befolkningsdatasystemet. Då kan man lita på att det är rätt personer man sköter sina ärenden med, också på nätet.

Alla 10 år fyllda som bor inom HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde eller i en kommun som tagit i bruk Apotti kan logga in på Maisa (se 1.2 Vem kan använda Maisa?). För att logga in ska du ha antingen ett elektroniskt id-kort (separat kortavläsare behövs), ett mobilcertifikat eller bankkoder.

I övre balken finns Din meny (i profilen för den person vars ärenden du sköter står det Meny för ”personens namn”. I menyn hittar du länkar till alla funktioner. Du kan också använda sökfältet för att ange vilken funktion du söker.

2. Mina uppgifter

När du loggat in på Maisa visas ditt nyhetsflöde på första sidan. Nyhetsflödet består av information om aktuella händelser. Flödet visar nya undersökningsresultat som är högst 30 dagar gamla. Kommande besök hos social- och hälsovården dyker upp i nyhetsflödet när det är under 14 dagar kvar till dem.

I nyhetsflödet visas även information om de personer vars ärenden du sköter. För tydlighetens skull har olika personers nyhetsflöden olika färger.

Du kan se t.ex. resultat av laboratorie- och röntgenundersökningar i Maisa. En del av resultaten visas först då en yrkesperson diskuterat dem med dig. Det kan dröja två veckor innan resultatet dyker upp beroende på undersökningen och den fördröjning som ställts in av undersökningens beställare. Klicka i menyn för att komma till undersökningsresultaten.

Dina socialvårdsbeslut hittar du via menyn. Ett nytt beslut skapar en avisering som visas på Maisas första sida. Klicka på den för att se beslutet.

I Maisa ser du resultat av laboratorie- och röntgenundersökningar. En del av resultaten visas först då en yrkesperson diskuterat dem med dig. Via menyn hittar du undersökningsresultaten.

Gå via länken Händelser till dina tidigare händelser för att hitta yrkespersoners anteckningar från mottagningar.

I Maisa visas de uppgifter om dig som uppdaterats i Apottisystemet. Det finns dock äldre information som inte överförs till det nya systemet. T.ex. uppgifter om dina mediciner uppdateras i samband med ditt första vårdbesök.

Ibland överförs anteckningar och besökssammanfattningar till Maisa med dröjsmål. Om du inte ser uppgifterna om ditt besök i Maisa inom fyra dagar från besöket kan du vända dig till den aktuella verksamhetsenheten och fråga efter uppgifterna.

I Maisa visas bara sådana data om dig som börjar samlas efter att de olika enheterna inom den offentliga hälsovården övergått till Apotti I Finland har man på riksnivå fattat beslut om att tjänsterna Kanta och Mina Kanta-sidor utgör det primära arkivet för patientinformation. Apotti och Maisa är smidigt integrerade i dessa tjänster.

Via Maisa har du tillgång till dessa mera omfattande data på Mina Kanta-sidor utan separat inloggning. Denna gränsdragning bidrar till åskådlighet och ökad användarvänlighet. Gå från Maisa direkt till Mina Kanta-sidor genom att klicka på Mina Kanta-länken och bekräfta därefter att du vill gå till Mina Kanta-sidor.

Om du har bett att se dina klient-/patientjournaler kan du ladda ner dem i avsnittet Dokumentcenter. De har PDF-format. Du kan behöva ett separat program för att läsa PDF-filer.

Be om journalerna enligt serviceleverantörens eller vårdgivarens instruktioner.

Om du har förbjudit överlåtelse av uppgifter om dig mellan olika register ser du efter inloggningen kontona enligt de förbud du ställt på Mina Kanta-sidor. När du loggat in väljer du det register du vill granska. Dina olika konton hittar du via tangenten Byt i övre navigatorn.

Dina olika konton visas på samma sätt som de personers konton vars ärenden du har rätt att sköta (t.ex. maka/make, förälder, barn) (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Om du upptäcker fel t.ex. i din besökssammanfattning, kontakta service- eller vårdenheten i fråga.

Dina officiella adressuppgifter uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet. Om du vill lägga till en tillfällig adress eller uppdatera ditt telefonnummer eller din e-postadress gå till Inställningar – Aviseringsinställningar och kontaktinformation (se 5. Anpassa din Maisa).

Du kan lägga till en eller flera kontaktpersoner i dina uppgifter. Du lägger till kontaktpersoner via övre menyn: Inställningar – Personuppgifter. När du klickar på ”Lägg till kontaktperson” kan du mata in uppgifter om kontaktpersonen.

Kontaktpersonen är en person som du önskar att man kontaktar när du råkat ut för en nödsituation. Lägg till bara sådana personer som får ta del av information om dig.

I samma vy kan du även ta bort tidigare införda kontaktpersoner och definiera vem av personerna som är din primära kontaktperson. När det gäller minderåriga personer uppdateras listan automatiskt med uppgifter om vårdnadshavare från befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter kan inte redigeras.

Du ser i Maisa vem av dem som har rätt att uträtta ärenden för dig har loggat in på ditt Maisakonto och när detta hänt. Du kan även granska din egen inloggningshistoria. Du hittar denna egenskap via Menyn genom att klicka på Dokumentcenter.

3. Maisas funktioner

Du hittar Maisas meddelandefunktion via menylänken Ställ en fråga. Du kan klicka på ”Fråga om vård eller service” eller ”Respons på Maisa (se 8.1 Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?).

När du vill skicka en fråga om vård eller service välj mottagare i den första rullgardinsmenyn. I den andra rullgardinsmenyn väljer du ämne för meddelandet. Du kan bifoga filer genom att klicka på ”Bifoga fil”.

Du kan skicka meddelanden till ditt vårdteam på hälsostationen. Du kan även skicka meddelanden till sådana öppenvårdsenheter som du varit i vård- eller servicekontakt med högst sex månader tidigare eller där du har en bokad vård- eller servicekontakt inom de sex kommande månaderna och där meddelandefunktionen finns i bruk. Organisationerna har beslutat vilka enheter som ska ta meddelandefunktionen i bruk. I rullgardinsmenyn ”Välj mottagare” hittar du alla enheter och yrkespersoner som du kan skicka meddelanden till.

Du kan boka tider till ett antal social- och hälsovårdstjänster via Maisa. De tider som går att boka kan variera beroende på vilka tider som din egen social- och hälsovårdsenhet erbjuder för bokning via Maisa. Du hittar tidsbokningsfunktionerna via menyn. Via länken Boka en tid kommer du till Bokningscentralen.

Hälsostationer

Du kan boka tider till din hälsostation (t.ex. till hälsovårdaren eller sjukskötaren). Läkartider kan inte automatiskt bokas via Maisa i och med att läkarmottagningen förutsätter en bedömning av vårdbehovet.

Mottagningstider kan erbjudas för bokning även via tidsbokningsbiljett. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa). Nya biljetter visas också bland aviseringarna på första sidan. Klicka på aviseringen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Rådgivningsbyråer

Tidsbokning till första besök på rådgivningsbyrå är avsedd för mammor som vill boka sitt första rådgivningsbyråbesök under graviditeten. Du kommer till tidsbokningen efter att du svarat på ett par preciserande frågor. Gå till menyn och funktionen Boka en tid för att boka en första tid till mödrarådgivningen. Klicka på snabblänken Boka tid till första besök på rådgivningsbyrån på höger sida i Bokningscentralen.

Efter det första besöket kan du boka tider till rådgivningen på Bokningscentralens första sida.

Skol- och studerandehälsovård

Om du omfattas av skolhälsovården och vill boka en tid till hälsoundersökning kontakta skolhälsovårdaren på din skola t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa. Hälsovårdaren kan skicka dig en tidsbokningsbiljett via Maisa så att du (eller vårdnadshavaren som företräder sitt barn, 4. Uträtta ärenden för en annan person) kan boka en tid via Maisas Bokningscentral.

Om du omfattas av studerandehälsovården kan du boka vissa tider via Maisas Bokningscentral. En sådan är t.ex. hälsoundersökningen under det första studieåret. Om du inte hittar det du söker i Bokningscentralen kontakta din studerandehälsovårdare t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa.

Socialvård

Mottagningstider kan erbjudas för bokning via tidsbokningsbiljett. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa).Nya biljetter visas också bland aviseringarna på första sidan. Klicka på aviseringen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvården kan erbjuda tider för bokning via tidsbokningsbiljetter som skickas via Maisa. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa). Nya biljetter visas också bland aviseringarna på första sidan. Klicka på aviseringen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Munhälsovård

Åldersgranskningar kan bokas via Maisa utan att vara i kontakt med tandkliniken. Övriga tider kan du fråga efter genom att sända ett meddelande till munhälsovården eller fylla i munhälsovårdens symptomförfrågan (hittas via länken Munhälsovårdens symptomförfrågan i menyn om du är klient i en kommun där symptomförfrågan tagits i bruk).

När du bokar en tid i Maisa kan du ställa dig i kön för avbokade tider. Detta gäller bara vissa tidsbokningar.

När du har ställt dig i kön för avbokade tider kan du bli erbjuden en mottagningstid som blivit ledig på grund av avbokning, om den nya tiden är minst tre dagar före din ursprungliga bokning. Den erbjudna tiden visas i Maisa där du antingen kan godkänna eller avböja den. Erbjudandet gäller 15 timmar. Även om du avböjer den erbjudna tiden är du kvar i kön för avbokade tider och kan få nya erbjudanden.

Om du vill få sms eller e-post om att du blivit erbjuden en avbokad mottagningstid måste du göra behövliga aviseringsinställningar (se 5. Anpassa din Maisa).

Du kan förbereda dig inför ett kommande besök med hjälp av denna funktion. För att komma till funktionen klicka på länken ”Inför ditt besök” vid det aktuella besöket på första sidan eller på länken Händelser i menyn.

Programmet styr dig att kontrollera bl.a. dina kontaktuppgifter, mediciner, allergier och diagnoser. Samma gäller frågeformulär eller blanketter med förhandsinformation som yrkespersoner eventuellt önskar att du fyller i före besöket.

Munhälsovårdens symptomförfrågan underlättar kontakten mellan dig och yrkespersonerna inom hälsovården och kan ersätta ett mottagningsbesök. Yrkespersonen gör på basis av dina svar en bedömning av vårdbehovet och nödvändiga fortsatta åtgärder. Vid behov bokas ett mottagningsbesök. Du kommer till Munhälsovårdens symptomförfrågan via menyn.

Munhälsovårdens symptomförfrågan kan för närvarande användas i samband med följande symptom:

 • Tandvärk

Symptomförfrågan går vidare enligt dina svar.

Du kan via Maisa gå till Mina Kanta-sidor, där du kan begära receptförnyelse. Denna funktion hittas i menyn via länken Förnya dina recept. Klicka på länken Mina Kanta-sidor. Du behöver inte logga in på Mina Kanta-sidor separat. Om du använder Maisas mobilapp måste du logga in på nytt genom stark autentisering.

Se även: 5.4 Får jag en impuls om nya recept?

I menyn finns länken Kommande undersökningar och åtgärder som leder dig till en sida där man räknar upp undersökningar och åtgärder som ordinerats dig.

Via länken Sök i Terveyskirjasto i menyn kommer du åt pålitlig och uppdaterad information (mestadels på finska) om t.ex. vacciner, medicinering och diagnoser.

Om du har en aktiv klientrelation till en enhet inom socialvården kan du skicka meddelanden dit via länken ”Ställ en fråga” i menyn (se 3.1 Hur och till vem kan jag skicka meddelanden?).

Om du vill kontakta socialvården eller lämna en socialvårdsansökan kan du göra det via avsnittet Socialvård som finns i menyn. Klicka på Skicka in ansökan/kontakt för att skapa en ny ansökan eller kontakt.

Nej, det kan du inte. Skuldrådgivningen ingår inte i Maisas funktioner.

Ansökan om social kredit är inte automatiskt tillgänglig i Maisa. Du ska först ta kontakt med socialvården som fattar beslut i ärendet.

Alltid tillgängliga enkäter

I Maisa finns en del enkäter som kan fyllas i när som helst, t.ex. blanketten för att bedöma risken att få typ 2-diabetes. Du kan fylla i blanketten och skicka svaren till en yrkesperson. När du skickat in dina svar sparas de som dina patient-/klientuppgifter. Yrkespersonen tar inte automatiskt kontakt med dig efter att du fyllt i en alltid tillgänglig enkät. Om du är orolig över din situation kontakta vård-/serviceleverantören t.ex. via länken Ställ en fråga.

Du hittar dessa enkäter via länken Självbedömningar och frågeformulär i menyn.

Förfrågningar som anknyter till vård/service

Yrkespersoner kan skicka olika förhandsinformations- och frågeformulär till dig via Maisa till exempel med anledning av ett kommande besök eller en befintlig vårdkontakt. När du fyller i frågeformuläret redan före ditt besök har yrkespersonen tillgång till dina uppgifter i god tid. Dessutom sparas svaren bland dina patient-/klientuppgifter.

Dessa frågeformulär hittar du via länken Självbedömningar och frågeformulär i menyn. Ett nytt frågeformulär skapar dessutom en avisering på första sidan i Maisa. Klicka på den för att svara på frågorna. Om frågeformuläret är kopplat till ett kommande besök kan du fylla i det också via aviseringen ”Inför ditt besök”.

Vad betyder ”Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar”?

I listan över alltid tillgängliga enkäter finns blanketten Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar. Den kan du använda för att ge ditt samtycke till att bli kontaktad med anledning av kommande vetenskapliga undersökningar. Med samma blankett kan du vid behov även återta ditt samtycke.

Om du samtycker till att bli kontaktad, visas denna information i din patient-/klientjournal.

Yrkespersoner kan via Maisa skicka olika blanketter för egenuppföljning till dig. Sådana är t.ex. blanketter för att följa upp ditt blodtryck eller blodsocker. Du kan fylla i blanketten när det passar dig bäst och resultaten du matar in förmedlas automatiskt till den aktuella yrkespersonen och sparas som en del av din patient-/klientjournal.

Du hittar uppföljningsblanketterna via länken Blanketter för egenuppföljning i menyn. När du får en ny uppföljningsblankett dyker det dessutom upp en avisering på första sidan i Maisa. Klicka på den för att göra egenuppföljning.

Om en yrkesperson har gett dig en uppföljningsblankett att fylla i kan du använda apparna Apple Hälsa och Google Fit när du matar in resultat i Maisa. För att länka appen till Maisa gå till mobilappen Maisa och öppna funktionen Uppföljning på startsidan.

Hur bildas videoförbindelsen?

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome eller Firefox. Andra webbläsare kan kräva att du laddar ner appen Maisa Videovastaanotto. Hämta appen INNAN du ansluter dig till videobesöket.

Om webbläsarfönstret för videobesök inte öppnas automatiskt måste du tillåta poppuppfönster i din webbläsare. Olika webbläsare fungerar på litet olika sätt (klicka på namnet på din webbläsare för att se anvisningarna: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). Om videobesöket inte startar med den webbläsare du använder testa gärna en annan.

Du kan ansluta till videobesök genom att klicka på ”Påbörja besöket” på Maisas startsida. Då öppnas närmare uppgifter om videobesöket och du kan klicka på ”Börja videobesök”. Besöket öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Om yrkespersonen ännu inte hunnit logga in, vänligen vänta en stund. Förbindelsen öppnas när yrkespersonen loggar in.

Din dator kan be om lov att använda kamera och mikrofon. Tillåt det för att få i gång ljudet och bilden för videobesöket.

Vissa webbläsare kan kräva att en tilläggsdel laddas ner för videobesök.

För att kunna delta i videobesök via din mobilenhet måste du ladda ner den avgiftsfria appen Maisa Videovastaanotto (Apple AppStore, Google Play). Hämta appen INNAN du ansluter dig till videobesöket. När du laddat ner Maisa Videovastaanotto på din mobilenhet behöver du inte starta den separat – Maisa Videovastaanotto öppnas automatiskt när videobesöket börjar.

Varför har videobesöket inget ljud?

Kontrollera att din dator har ljudet på och att ljudnivån är tillräckligt hög. Försäkra dig om att videomottagningen har ljudet på och att mikrofonen inte är avstängd.

Varför har videobesöket ingen bild?

Kontrollera att kameran i datorn inte har täckts. Om du använder en kamera som ansluts till datorn, kontrollera att sladdarna är korrekt inkopplade.

Vad ska jag göra om videobesöket trots mina försök inte fungerar?

Om du inte får videobesöket att fungera kontakta den verksamhetsenhet dit videobesöket har bokats.

På en del verksamhetsenheter är det möjligt att anmäla sig till besök via mobilappen Maisa. Du kan ställa in mobilanmälningen så att den baserar sig på positionsdata eller så att den inte baserar sig på positionsdata. Du kan anmäla dig tidigast 30 min. före den bokade tiden.

Vanlig mobil anmälan

När du kommer till din mottagning på en verksamhetsenhet som anlitar mobil anmälan kan du anmäla dig via mobilappen Maisa. Du får inget separat pushmeddelande om detta. När du öppnar mobilappen Maisa ser du ett meddelande där du ombeds bekräfta att du är på plats. Klicka på knappen för att komma till den mobila anmälningen. Efter att du anmält dig bekräftar appen ännu att anmälningen har lyckats.

Mobil anmälan som baserar sig på positionsdata

Mobil anmälan på basis av positionsdata förutsätter att du har tagit i bruk egenskapen Ankomst till besök samt tillåtit användning av positionsdata och pushmeddelanden. Dessa inställningar hittar du i menyns kontoinställningar. Dessa funktioner behöver bara aktiveras en gång. Du kan naturligtvis inaktivera dem när som helst. Appen ber dig ta i bruk dessa funktioner när du första gången ska besöka en verksamhetsenhet som anlitar mobil anmälan.

När du anländer till en verksamhetsenhet som anlitar positionsbaserad mobil anmälan får du till din mobil ett pushmeddelande där du ombeds meddela att du är framme. Du får meddelandet när du befinner dig tillräckligt nära verksamhetsenheten (ca 50 m). När du bekräftat att du anlänt får du ytterligare ett meddelande om att du blivit incheckad till mottagningen.

Via Maisas webbläsarversion kan du logga in på Mina Kanta-sidor och övriga externa tjänster med hjälp av en och samma stark engångsinloggning. När du använder mobilappen måste du logga in på nytt genom stark autentisering när du byter tjänst.

4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

En myndig person kan ge en annan myndig person rättigheter till sitt Maisa-konto. Beroende på hur omfattande rättigheterna är kan den befullmäktigade t.ex. läsa och skicka meddelanden och boka tider.

När du befullmäktigar en annan myndig person att använda ditt Maisakonto ska du samtidigt bestämma hur omfattande fullmakten är.

 • Fulla rättigheter: den befullmäktigade har samma rättigheter som du själv
 • Tidsbokning och meddelanden: den befullmäktigade ser inte t.ex. dina diagnoser eller mediciner men kan boka tider och skicka meddelanden på dina vägnar
 • Endast läsrättigheter: den befullmäktigade ser allt men kan inte boka tider eller skicka meddelanden

När du vill ge en annan myndig person rättigheter till ditt Maisakonto gör så här:

Välj ”Uträtta ärenden för annan person / apparater” i menyn. Klicka på ”Hantera rättigheter” i nästa vy. Välj därefter länken GE RÄTTIGHET ATT SKÖTA DINA ÄRENDEN. Mata in personens namn och e-postadress. Välj sedan vilken typ av användarrätt du vill ge personen. Klicka till slut på Skicka inbjudan.

Personen du valt får inbjudan i sin e-post och klickar sedan på tangenten Godkänn inbjudan i meddelandet. Då öppnas Maisas inloggningssida. Personen loggar in och matar sedan in ditt födelsedatum. På detta sätt bevisar personen att hen känner dig.

OBS! Inbjudan ska skickas från den persons Maisakonto som vill ge en annan person tillgång till sitt konto. Den som ska få fullmakt att sköta en annan persons ärenden kan inte be om användarrättigheter via sitt konto.

Det går också bra att göra upp fullmakten på den verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården som du anlitar.

Det kan du bara om den andra personen gett dig fullmakt att uträtta ärenden på sina vägnar. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?

Nej, det kan du inte. Maisa har direkt kontakt med data om dina social- och hälsotjänster. När du ställer frågor via ditt Maisakonto sparas informationen i dina uppgifter och inte i den andra personens journaler.

Det kan du inte. Social- och hälsovårdsuppgifterna är personliga, så var och en ska ha sitt eget Maisakonto. Ni kan emellertid ge varandra rättigheter att företräda den andra i Maisa. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan? och 4.3 Hur ger jag en annan person rättigheter att uträtta ärenden för mig i Maisa?)

Vårdnadshavaren kan uträtta ärenden för sina barn under 12 år i Maisa. Vårdnadshavarens rätt att företräda sina barn kontrolleras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i samband med varje inloggning. När det gäller åldersgränser följer Maisa nationella riktlinjer.

För att uträtta ärenden för ditt barn som är under 12 år i Maisa loggar du in på ditt eget Maisakonto. De nyaste händelserna visas direkt i första sidans flöde och via länken Byt i profilens övre meny kan du byta profiler för de personer för vilka du uträttar ärenden.

Du kan logga in på Maisa och sköta ditt barns ärenden även om du inte bor inom HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhetområde eller om du bor utanför en kommun som använder Apotti förutsatt att ditt barn under 12 år är klient i HUS.

Barn och unga på 12–17 år ska alltid använda Maisa med sina egna koder (se 1.3 Hur loggar jag in på Maisa? och 1.4 Vad betyder stark autentisering?).

Vid gemensam vårdnad är det fråga om ett avtal om hur vårdnaden fördelas. Om det i avtalet eller förordnandet om gemensam vårdnad tas ställning till ärenden som inte enbart gäller barnets boende, kan vårdnadshavaren inte sköta barnets ärenden i tjänsten.

Om personen som står under vårdnad eller personens båda vårdnadshavare har sekretessmarkering kan man inte uträtta ärenden för personen som står under vårdnad. Om endast den ena vårdnadshavaren har sekretessmarkering kan den vårdnadshavare som själv har sekretessmarkering uträtta ärenden för personen som står under vårdnad. Sekretessmarkering förhindrar att den vårdnadshavare som inte har sekretessmarkering kan uträtta ärenden. Detta beror på att uppgifterna om en person med sekretessmarkering inte får granskas. Om den vårdnadshavare som uträttar ärenden själv har en sekretessmarkering påverkas inte rätten att uträtta ärenden. Om ett barn har sekretessmarkering kan ingen av föräldrarna uträtta ärenden på barnets vägnar. Med hjälp av dessa villkor skyddas de uppgifter som omfattas av sekretessmarkering.

5. Anpassa din Maisa

Klicka på Kontoinställningar i menyn för att ändra dina personliga uppgifter och inställningar:

Via länken Personuppgifter kan du t.ex. ange tillfälliga adressuppgifter och uppdatera ditt civilstånd. Klicka på Aviseringsinställningar för att fastställa hur du vill ta emot Maisaaviseringar som gäller t.ex. tidsbokning och kommunikation.

Via länken Anpassa ser du t.ex. vems uppgifter du har tillgång till och vem som ser dina uppgifter (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Innehållet i Maisa och skärmbilderna varierar enligt användare i och med att Maisa har direkt kontakt med användarnas patient- och klientuppgifter. Till exempel befintliga vård-/servicekontakter kan ge olika sätt att boka tider eller ta kontakt. Vissa Maisafunktioner visas bara för bestämda patient-/eller klientgrupper (t.ex. tidsbokningen till första besök på rådgivningsbyrå).

Under Kontoinställningar i menyn hittar du sidan Aviseringsinställningar där du kan göra ändringar som gäller Maisaaviseringar och post.

Du kan få Maisaaviseringar per e-post eller sms. I Aviseringsinställningar kan du själv fastställa vilken avisering du vill ta emot och hur. Om du vill du kan välja bort alla Maisaaviseringar. Då får du endast meddelanden om bekräftelse av inbjudan att sköta ärenden för en annan person och meddelanden om ändrade kontaktuppgifter. Dessa kommer till din e-post.

Du kan inte tacka nej till tidsbokningsbreven. Om du vill kan du avbeställa massutskick per post och meddelanden om kommunikationshantering i brevform.

Begäran om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor

När du gör en elektronisk begäran om receptförnyelse via Maisa styrs du automatiskt utan separat inloggning till Mina Kanta-sidor (se 3.6 Kan jag förnya recept via Maisa?). Om du vill få ett meddelande när receptet har förnyats ska du göra inställningar för detta enligt instruktionerna på Mina Kanta-sidor i samband med att du ber att receptet ska förnyas.

Förnya recept i samband med en servicekontakt

När det gäller sådana receptförnyelsebegäranden inom Apotti som inte görs på Mina Kanta-sidor, kan du definiera huruvida du vill få en avisering eller inte. Sådana är t.ex. receptförnyelser som görs i samband med besök eller vårdsamtal per telefon. Gör inställningen via länken Aviseringsinställningar i menyn.

För att bestämma hur du vill bli informerad om meddelanden som skickats till personen som du företräder i Maisa gå till Aviseringsinställningar. När du kryssar för rutan ”Använd för alla journaler som jag har tillgång till” får du motsvarande aviseringar som när det gäller dina egna meddelanden.

Om du vill ha olika inställningar för en annan person gå till personens journal och uppdatera och spara sidan Aviseringsinställningar.

I Maisas webbläsarversion går det bra att separat välja dels besöksspråket, dels språket för layouten. Du kan ändra inställningarna för båda. Språket i layouten växlar du via globikonen i övre balken. När du klickar på ikonen öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja önskat språk. Även besöksspråket är lätt att ändra: Meny - Personuppgifter - Uppgifter om mig (civilstånd, kontaktspråk).

Besöksspråket är det språk du vill använda när du anlitar social- och hälsovården. Du får bl.a. meddelanden och besökssammanfattningar på detta språk. Språket för layouten gäller de olika menyerna, sidorubrikerna och annat Maisainnehåll.

Se även: 7.5 Kan jag ändra språkvalet i mobilappen Maisa?

6. Användning av Maisa

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. För att hantera uppgifterna krävs stark autentisering (se 1.3 Hur loggar jag in på Maisa?).

Via e-tjänsten Maisa får användarna tillgång till sina klient- och patientuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården. Därtill säkerställer Maisa bl.a. datasäker kommunikation med yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden.

Närmare information om datasekretessen i Maisa finns i avsnittet Sekretesspolicy. Du hittar länken nedtill på Maisas ingångssida.

För att använda Maisa behöver du en dator eller en mobil apparat samt en internetförbindelse. Maisa fungerar säkrast då webbläsaren är uppdaterad till den nyaste versionen. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Safari. Du kan inte använda Maisa med Internet Explorer.

Om du deltar i ett videobesök i Maisa rekommenderar vi att du använder webbläsaren Google Chrome eller Firefox (se 3.14 Vad är ett videobesök?).

Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 11.0 eller nyare, Android 5.0 eller nyare). Ladda ner appen från appbutiken (Apple AppStore, Google Play Butik).

När du navigerar i Maisa rekommenderas det att du använder portalens egna navigeringstangenter. I vissa situationer kan du t.ex. få ett felmeddelande om du använder webbläsarens tillbaka-knapp.

Du blir automatiskt utloggad när portalen varit oanvänd i över 30 minuter. Portalen påpekar att tidsgränsen närmar sig innan du loggas ut.

Ibland kan utloggning bero på en felsituation på servern. Då kan du logga in på nytt och fortsätta sköta dina ärenden.

Se 1.2 Vem kan använda Maisa?

Om du inte kan logga in på Maisa kan det bero på att du inte är klient i HUS Helsingfors universitetssjukhus eller en service- eller vårdenhet som anlitar Apottisystemet.

Om du är patient/klient i HUS Helsingfors universitetssjukhus eller en service- eller vårdenhet som anlitar Apottisystemet och inloggningen misslyckas:

 • Kontrollera att du har valt rätt identifieringstjänst (t.ex. bank). Om du har problem med att ge identifieringsuppgifter kontakta serviceleverantören.
 • Om du får meddelandet "Inloggningen misslyckades. Försök igen eller prova en annan webbläsare.", kan du försöka logga in på nytt omedelbart utan att stänga av webbläsaren. Kontrollera att du börjar logga in via en adress som har förkortningen www https://www.maisa.fi och inte via https://maisa.fi. Om felet upprepas använd en annan webbläsare. Maisa fungerar med de vanligaste webbläsarna (Se 6.3 Vad behöver jag för att använda Maisaportalen?).
 • Om det uppstår problem i samband med inloggningen kan det bero på identifieringstjänsten. För att logga in på Maisa krävs stark autentisering (se 1.4 Vad betyder stark autentisering?), och denna funktion tillhandahålls av identifieringstjänsten Suomi.fi. Vid problem med identifieringen kan du ta kontakt med Medborgarrådgivningen (www.medborgarradgivning.fi, tfn 0295 000).
 • Det kan förekomma kortvariga serviceavbrott i Maisa, och då kan portalen inte användas. Försök att logga in på nytt om en stund.

I vissa fall av störande beteende kan klienten nekas tillgång till Maisa.

För att logga in på Maisa måste du godkänna användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren inaktiveras ditt Maisakonto. För att aktivera kontot på nytt ta kontakt med din vård-/serviceleverantör.

Logga alltid ut från tjänsten när du slutar använda Maisa. Logga ut genom att klicka på ”Logga ut” uppe till höger på sidan. Kom ihåg att tömma cacheminnet och sidohistoriken samt stänga alla webbläsarfönster. Logga ut från Maisas mobilapp genom att klicka på den runda symbolen för användarkontot och välja "Logga ut".

Om du vill avsluta (inaktivera) ditt Maisakonto kontakta den enhet inom social- eller hälsovården som du anlitar.

7. Mobilappen Maisa

Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater (mobiltelefoner, pekplattor) som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 11.0 eller nyare, Android 5.0 eller nyare)

Innan du loggar in första gången ska du ladda ner appen Maisa från appbutiken (Apple AppStore, Google Play Butik).

Den första inloggningen på mobilappen Maisa kräver stark autentisering (se 1.4 Vad betyder stark autentisering?). fingeravtryck, FaceID) eller pinkod. Om du vill kan du efter den första inloggningen ta i bruk biometrisk identifiering (fingeravtryck, FaceID).

Mobilappen ger dig tillgång till alla Maisafunktioner via mobiltelefonen. Vissa funktioner öppnas i Maisas webbläsarversion också när du använder mobilappen.

Aviseringarna kopplas på eller bort via menyn Kontoinställningar. Aviseringar kan kopplas på eller bort under Pushmeddelanden. Valet av aviseringar till din mobilapparat avgörs av de inställningar du gjort i Maisaportalen. (Ks. 5.3 Hur ändrar jag mina aviseringsinställningar?.)

Om du har tagit i bruk mobilappens skärmdumpsfunktion via appinställningarna döljs Maisa-appen från listan av senast använda appar. Detta kan inverka på inloggningen i mobilappen när du använder stark autentisering. Inloggning med fingeravtryck, pin-kod och Face ID påverkas inte.

Mobilappen Maisa använder samma språk som mobilenheten. Om mobilenhetens språk är något annat än finska, svenska eller engelska väljer Maisa automatiskt finska.

Om du vill byta språk i Maisa kan du i Apple iOS-apparater göra det i applikationsinställningarna. I Androidenheter är det än så länge inte möjligt att byta appens språk. I dem fungerar Maisa-mobilappen således alltid på mobilenhetens språk, och när enhetens språk är något annat än finska, svenska eller engelska fungerar Maisa alltid på finska.

När två användare loggar in på Maisa via samma mobilenhet kommer bådas pushmeddelanden i fortsättningen till denna enhet. Om ni inte vill att bådas pushmeddelanden kommer till samma mobilenhet kan enhetslänkningen lösas upp.

Logga in i Maisas mobilapp och lös upp länkningen på mobilenheten via Meny > Kontoinställningar > Mina enheter. På Androidapparater väljer du bort enstaka enheter genom att klicka på minustecknet och på iOS-apparater genom att svepa till vänster. Du kan välja bort aviseringar till en viss enhet också via Kontoinställningar > Aviseringar > På/Av.

I webbläsarversionen löser du upp länkningen via Meny > Uträtta ärenden för annan person / apparater > Granska vilka enheter eller appar som kan visa dina uppgifter.

8. Skicka respons eller ta kontakt

Om du vill ge respons på Maisas tekniska egenskaper gå till menyn och klicka på Ställ en fråga och välj Respons på Maisa. Du kan också vända dig till din egen service- eller vårdleverantör i frågor som gäller Maisa.