Fel: Vänligen aktivera cookies för att logga in till Maisa.

Frågor och svar

1. Klientportalen Maisa

Maisa är en personlig, avgiftsfri och datasäker digital kanal för kommunikation mellan medborgare och yrkespersoner inom social- och hälsovården. Den tillhandahålls av kommuner och HUS Helsingfors universitetssjukhus som anlitar klient- och patientdatasystemet Apotti. I Maisa kan du på ett datasäkert sätt via en webbläsare eller mobilt följa med och ta del av information som anknyter till din hälsa. I Maisa-portalen kan du

 • Ta del av och komplettera dina social- och hälsovårdsuppgifter
 • Boka tider och se kommande händelser
 • Se din hälsosammanfattning
 • Förbereda dig inför dina besök och svara på förfrågningar
 • Ta del av undersökningsresultat
 • Vara i kontakt med yrkespersoner som sköter dig eller dina ärenden på ett datasäkert sätt
 • Förnya recept på Mina Kanta-sidor
 • Ta del av hälsorelaterad information från tillförlitliga källor

Alla som bor inom HUS Helsingfors universitetssjukhus och som har fyllt 13 år kan logga in på Maisa.

De egentliga Maisatjänsterna kan användas av personer som är klienter vid en sådan verksamhetsenhet inom HUS Helsingfors universitetssjukhus eller social- och hälsovården i Vanda som anlitar Apottisystemet.

Några undantag:

 • Du kan logga in på Maisa även om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus om du av någon anledning är klient/patient i en social- eller hälsovårdsenhet som anlitar Apotti-systemet.
 • Om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus men har ett barn under 12 år som är klient/patient i en enhet inom social- och hälsovården på Vanda eller HUS kan du logga in på Maisa för att uträtta ärenden för ditt barn (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).
 • Om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus men företräder en myndig person som är klient/patient i en enhet inom social- och hälsovården på Vanda eller HUS (t.ex. närståendevårdare) kan du logga in på Maisa för att uträtta ärenden för denna person (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Du kan logga in på Maisa antingen via en webbläsare på adressen www.maisa.fi eller via mobilappen Maisa som du laddar ner från Apple AppStore eller Google Play Butik. Inloggningen kräver stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat, elektroniskt id-kort).

Efter inloggningen kan det visas flera Maisakonton ovanför i startvyn. Det beror på att du har rätt att företräda en annan person och använda hens Maisakonto (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa) eller så har du på Mina Kanta-sidor förbjudit att uppgifter om dig överlämnas mellan olika register. Klicka på profilbilderna i startvyn för att flytta dig mellan de olika Maisakontona.

Vissa anmälningar inom socialvården (anmälan om hjälpbehov hos barn, personer i arbetsför ålder eller äldre) kan lämnas anonymt utan inloggning.

För att logga in på Maisa krävs stark autentisering, dvs. något av följande:

 • Nätbankskoder
 • Elektroniskt id-kort
 • Mobilcertifikat

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. Till skillnad från vanlig e-post kräver utbyte av information via Maisa att du är inloggad i tjänsten genom stark autentisering. Stark autentisering sammankopplas med personens officiella identitet och informationen i befolkningsdatasystemet. Då kan man lita på att det är rätt personer man sköter sina ärenden med, också på nätet.

Alla som bor inom HUS Helsingfors universitetssjukhus och är över 13 år gammal kan logga in på Maisa (se 1.2 Vem kan använda Maisa?). För att logga in ska du ha antingen ett elektroniskt id-kort (separat kortavläsare behövs), ett mobilcertifikat eller bankkoder.

2. Mina uppgifter

Du kan se t.ex. resultat av laboratorie- och röntgenundersökningar i Maisa. En del av resultaten visas först då en yrkesperson diskuterat dem med dig. Du hittar undersökningsresultaten under rubriken Mina uppgifter i menybalken upptill på sidan.

Dina socialvårdsbeslut hittar du t.ex. via den övre menybalken genom att klicka på Mina uppgifter – Socialvård – Ansökningar/Kontakter/Beslut. Ett nytt beslut skapar en impuls som visas på Maisas första sida. Klicka på den för att se beslutet.

I Maisa visas bl.a. social- och hälsovårdens besökssammanfattningar och officiella journalanteckningar samt socialvårdens beslut. Sammanfattningar om dina besök hittar du genom att klicka på rubrikerna Mina uppgifter – Mina händelser i den övre menybalken och sedan välja den aktuella händelsen. Socialvårdens beslut hittar du via Mina uppgifter – Socialvård – Ansökningar/Kontakter/Beslut i den övre menybalken.

I Maisa visas de uppgifter om dig som uppdaterats i Apottisystemet. Det finns dock äldre information som inte automatiskt överförs till det nya systemet, utan det krävs ett besök på en enhet som anlitar Apotti. T.ex. uppgifter om dina mediciner uppdateras i samband med ditt första vårdbesök.

Ibland överförs anteckningar och besökssammanfattningar till Maisa med dröjsmål. Om du inte ser uppgifterna om ditt besök i Maisa inom fyra dagar från ditt besök kan du vända dig till den aktuella versamhetsenheten och fråga efter uppgifterna.

I Maisa visas bara sådana data från den offentliga social- och hälsovården inom HUS Helsingfors universitetssjukhus som samlas om dig via Apotti-systemet. I Finland har man på riksnivå fattat beslut om att tjänsterna Kanta och Mina Kanta-sidor utgör det primära arkivet för patientinformation. Apotti och Maisa är smidigt integrerade i dessa tjänster. Via Maisa har du tillgång till dessa mera omfattande data på Mina Kanta-sidor utan separat inloggning. Denna gränsdragning bidrar till åskådlighet och ökad användarvänlighet.

Om du har bett att se dina klient-/patientjournaler kan du ladda ner dem via rubrikerna Mina uppgifter – Dokumentcenter i den övre menybalken. Journalerna finns i PDF-format. Du kan behöva ett separat program för att läsa PDF-filer.

Be om journalerna enligt serviceleverantörens eller vårdgivarens instruktioner.

Om du har förbjudit överlåtelse av uppgifter om dig mellan olika register ser du efter inloggningen kontona enligt de förbud du ställt på Mina Kanta-sidor. När du loggat in väljer du det register du vill granska. Dina olika konton visas som runda ikoner ovanför ditt namn.

Dina olika konton visas på samma sätt som konton som tillhör personer vars ärenden du har rätt att sköta (t.ex. maka/make, förälder, barn) (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Om du upptäcker ett fel t.ex. i din besökssammanfattning, kontakta service- eller vårdenheten i fråga.

Dina officiella adressuppgifter uppdateras automatiskt via Befolkningsregistercentralen. Om du vill lägga till en tillfällig adress eller uppdatera ditt telefonnummer eller din e-postadress gå till Inställningar – Aviseringsinställningar och kontaktinformation (se 5. Anpassa din Maisa).

Du kan lägga till en eller flera kontaktpersoner i dina uppgifter. Du lägger till kontaktpersoner via övre menyn: Inställningar – Personuppgifter. När du klickar på ”Lägg till kontaktperson” kan du mata in uppgifter om kontaktpersonen.

Kontaktpersonen är en person som du önskar att man kontaktar när du råkat ut för en nödsituation. Lägg till bara sådana personer som får ta del av information om dig.

I samma vy kan du även ta bort tidigare införda kontaktpersoner och definiera vem av personerna som är din primära kontaktperson. När det gäller minderåriga personer uppdateras listan automatiskt med uppgifter om vårdnadshavare från Befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter kan inte redigeras.

3. Maisas funktioner

Meddelanden hittas bl.a. via Ta kontakt – Ställ en fråga i den övre menybalken. Klicka på ”Fråga om vård eller service” eller ”Respons på Maisa” (se 8.1 Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?).

När du vill skicka en fråga om vård eller service välj mottagare i den första rullgardinsmenyn. I den andra rullgardinsmenyn väljer du ämne för meddelandet. Du kan bifoga filer genom att klicka på ”Bifoga fil”.

Alla Vandabor kan skicka meddelanden till sitt vårdteam på hälsostationen. Du kan även skicka meddelanden till sådana öppenvårdsenheter som du varit i vård- eller servicekontakt med högst sex månader tidigare eller där du har en bokad vård- eller servicekontakt inom de sex kommande månaderna och där meddelandefunktionen finns i bruk. Enheterna fattar självständigt beslut om huruvida de vill använda meddelandefunktionen. I rullgardinsmenyn ”Välj mottagare” hittar du alla enheter och yrkespersoner som du kan skicka meddelanden till.

Du kan boka tider till ett antal social- och hälsovårdstjänster via Maisa. Till Bokningscentralen kommer du via snabblänkarna på första sidan eller via rubrikerna Min Maisa – Boka en tid i den övre menybalken.

Hälsostationer

Du kan boka icke-brådskande tider till din hälsostation (t.ex. till hälsovårdaren eller sjukskötaren). Dessa bokar du genom att i Bokningscentralen välja Mottagningsbesök, Telefontid eller Gruppbesök. Läkartider kan inte automatiskt bokas via Maisa i och med att läkarmottagningen förutsätter en bedömning av vårdbehovet.

Mottagningstider erbjuds för bokning även via tidsbokningsbiljett. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa). Nya biljetter visas också bland impulserna på första sidan. Klicka på impulsen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Rådgivningsbyråer

Tidsbokning till första besök på rådgivningsbyrå är avsedd för mammor som vill boka sitt första rådgivningsbyråbesök under graviditeten. Du kommer till tidsbokningen efter att du svarat på ett par preciserande frågor. Ditt första besök på mödrarådgivningen bokar du genom att i Bokningscentralens högra sidbalk välja Boka tid till första besök på rådgivningsbyrån.

Efter det första besöket kan du boka tider till rådgivningen på Bokningscentralens första sida.

Skol- och studerandehälsovård

Om du omfattas av skolhälsovården och vill boka en tid till hälsoundersökning kontakta skolhälsovårdaren på din skola t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa. Hälsovårdaren kan skicka dig en tidsbokningsbiljett via Maisa så att du (eller vårdnadshavaren som företräder sitt barn, 4. Uträtta ärenden för en annan person) kan boka en tid via Maisas Bokningscentral.

Om du omfattas av studerandehälsovården kan du boka vissa tider via Maisas Bokningscentral. En sådan är t.ex. hälsoundersökningen under det första studieåret. Om du inte hittar det du söker i Bokningscentralen kontakta din studerandehälsovårdare t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa.

Socialvård

Tider till vissa socialvårdstjänster (t.ex. skolkurator och vissa tjänster för barnfamiljer och personer i arbetsför ålder) är tillgängliga för alla och tidsbokningen kräver inte inloggning i Maisa. Du kan boka dessa tider via din hemkommuns webbplats eller via Bokningscentralen i Maisa (övre menybalken: Min Maisa – Boka en tid och länken Öppen tidsbokning till socialvården i den högra sidbalken). Om du inte hittar tider till tjänsten du söker via den här sidan kan bokningen inte göras utan tidsbokningsbiljett. Om det inte finns någon tidsbokningsbiljett i Maisas Bokningscentral (se anvisning nedan) kontakta den aktuella serviceenheten.

Mottagningstider kan erbjudas för bokning även via tidsbokningsbiljett. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa).Nya biljetter visas också bland impulserna på första sidan. Klicka på impulsen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvården kan erbjuda tider för bokning via tidsbokningsbiljetter som skickas via Maisa. Du får ett meddelande om en öppen tidsbokningsbiljett enligt de aviseringsinställningar du gjort i Maisa (se 5. Anpassa din Maisa). Nya biljetter visas också bland impulserna på första sidan. Klicka på impulsen för att komma direkt till tidsbokningen. Du ser biljetten uppe på sidan Bokningscentral.

Munhälsovård

Det blir möjligt att boka mottagningstider till munhälsovården via Maisa 2020.

När du bokar en tid i Maisa kan du ställa dig i kön för avbokade tider. Detta gäller bara vissa tidsbokningar.

När du har ställt dig i kön för avbokade tider kan du bli erbjuden en mottagningstid som blivit ledig på grund av avbokning, om den nya tiden är minst tre dagar före din ursprungliga bokning. Den erbjudna tiden visas i Maisa där du kan antingen godkänna eller avböja den. Erbjudandet gäller 15 timmar. Även om du avböjer den erbjudna tiden är du kvar i kön för avbokade tider och kan få nya erbjudanden.

Om du vill få sms eller e-post om att du blivit erbjuden en avbokad mottagningstid måste du göra behövliga aviseringsinställningar (se 5. Anpassa din Maisa).

Du kan förbereda dig inför ett kommande besök med hjälp av denna funktion. Klicka på länken ”Inför ditt besök” vid det aktuella besöket i Att göra-listan på första sidan eller på rubrikerna Mina uppgifter – Mina besök – Kommande besök i den övre menybalken.

Programmet styr dig att kontrollera dina kontaktuppgifter, dina mediciner, allergier och diagnoser. Samma gäller frågeformulär eller blanketter med förhandsinformation som yrkespersoner eventuellt önskar att du fyller i före besöket.

Symptomförfrågan underlättar kontakten mellan dig och yrkespersonerna inom hälsovården och kan ibland ersätta ett mottagningsbesök. Yrkespersonen gör på basis av dina svar en bedömning av vårdbehovet och nödvändiga fortsatta åtgärder. Vid behov bokas ett mottagningsbesök. Du kommer till symptomförfrågan t.ex. via menyn Min Maisa – Fyll i symptomförfrågan.

Symptomförfrågan kan användas i samband med följande symptom:

 • Tandvärk

Symptomförfrågan går vidare enligt dina svar.

Du kan be att få dina recept förnyade via Maisa. Denna funktion hittas i menybalken upptill på sidan under rubrikerna Min Maisa – Förnya recept. Receptförnyelserna görs via Mina Kanta-sidor. Klicka på länken Mina Kanta-sidor. Du behöver inte logga in på Mina Kanta-sidor separat..

Se även: 5.4 Får jag en impuls om nya recept?

Via rubrikerna Övriga tjänster – Terveyskirjasto i den övre menybalken kommer du åt pålitlig och uppdaterad information (mestadels på finska) om t.ex. vacciner, medicinering och diagnoser.

Om du har en aktiv klientrelation till en enhet inom socialvården kan du skicka ett meddelande dit via Ta kontakt – Meddelanden (se 3.1 Hur och till vem kan jag skicka meddelanden?).

Om du vill kontakta socialvården eller lämna en socialvårdsansökan kan du göra det t.ex. via Min Maisa – Lämna in ansökan eller kontakta socialvården i den övre menybalken. Klicka på Skicka in ansökning för att skapa en ny ansökan eller kontakt.

Nej, det kan du inte. Skuldrådgivningen ingår inte i Maisas funktioner.

Ansökan om social kredit är inte automatiskt tillgänglig i Maisa. Du ska först ta kontakt med socialvården som fattar beslut i ärendet.

Alltid tillgängliga enkäter

I Maisa finns en del enkäter som kan fyllas i när som helst, t.ex. blanketten för att bedöma risken att få typ 2-diabetes. Du kan fylla i blanketten och skicka svaren till en yrkesperson. När du skickat in dina svar sparas de som dina patient-/klientuppgifter. Yrkespersonen tar inte automatiskt kontakt med dig efter att du fyllt i en alltid tillgänglig enkät. Om du är orolig över din situation kontakta vård-/serviceleverantören t.ex. via meddelandefunktionen i Maisa.

Du hittar dessa enkäter via rubrikerna Min Maisa – Självutvärderingar och frågeformulär i den övre menybalken.

Förfrågningar som anknyter till vård/service

Yrkespersoner kan skicka olika förhandsinformations- och frågeformulär till dig via Maisa till exempel med anledning av ett kommande besök eller en befintlig vårdkontakt. När du fyller i frågeformuläret redan innan ditt besök har yrkespersonen tillgång till dina uppgifter i god tid. Dessutom sparas svaren bland dina patient-/klientuppgifter.

Dessa frågeformulär hittar du via rubrikerna Min Maisa – Självutvärderingar och frågeformulär i den övre menybalken. Ett nytt frågeformulär skapar dessutom en impuls på första sidan i Maisa. Klicka på den för att svara på frågorna. Om frågeformuläret är kopplat till ett kommande besök kan du fylla i det också via impulsen ”Inför ditt besök”.

Vad betyder ”Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar”?

I listan över alltid tillgängliga enkäter finns blanketten Samtycke till kontakt gällande eventuella kommande vetenskapliga undersökningar. Den kan du använda för att ge ditt samtycke till att bli kontaktad med anledning av kommande vetenskapliga undersökningar. Med samma blankett kan du vid behov även återta ditt samtycke.

Om du samtycker till att bli kontaktad, visas denna information i din patient-/klientjournal.

Yrkespersoner kan via Maisa skicka olika uppföljningsblanketter till dig. Sådana är t.ex. blanketter för att följa upp ditt blodtryck eller blodsocker. Du kan fylla i blanketten när det passar dig bäst och resultaten du matar in överförs automatiskt till den aktuella yrkespersonen och sparas som en del av din patient-/klientjournal.

Du hittar uppföljningsblanketterna via rubrikerna Min Maisa – Uppföljningsblanketter i den övre menybalken. När du får en ny uppföljningsblankett dyker det dessutom upp en impuls på första sidan i Maisa. Klicka på den för att göra egenuppföljning.

Om en yrkesperson har gett dig en uppföljningsblankett att fylla i kan du använda apparna Apple Hälsa och Google Fit när du matar in resultat i Maisa. För att länka appen till Maisa gå till mobilappen Maisa och öppna funktionen Uppföljning på startsidan.

Hur bildas videoförbindelsen?

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome eller Firefox. Andra webbläsare kan kräva att du laddar ner appen Maisa Videovastaanotto. Då ska du ha hämtat appen INNAN du ansluter dig till videobesöket.

Om webbläsarfönstret inte öppnas automatiskt måste du tillåta poppuppfönster i din webbläsare. De olika webbläsarna har olika sätt att göra detta (klicka på namnet på webbläsaren för att se anvisningarna: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). Om videobesöket inte startar med den webbläsare du använder testa gärna en annan.

Förbindelsen till videobesöket bildas automatiskt när du klickar på länken ”Klicka här för att komma till videobesök”. Besöket öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Om yrkespersonen ännu inte hunnit logga in, vänligen vänta en stund. Förbindelsen öppnas när yrkespersonen loggar in.

Din dator kan be om lov att använda kamera och mikrofon. Tillåt det för att få i gång ljudet och bilden för videobesöket.

Vissa webbläsare kan kräva att en tilläggsdel laddas ner för funktionen videobesök.

För att kunna delta i videobesök via din mobila apparat ska du ladda ner den avgiftsfria appen Maisa Videomottagning (Apple AppStore, Google Play). Hämta appen INNAN du ansluter dig till videobesöket. När du laddat ner Maisa Videomottagning på din mobilapparat behöver du inte starta den på nytt – Maisa Videomottagning öppnas automatiskt när videobesöket börjar.

Varför har videobesöket inget ljud?

Kontrollera att din dator har ljudet på och att ljudnivån är tillräckligt hög. Försäkra dig om att videobesöket har ljudet på och att mikrofonen inte är avstängd.

Varför har videobesöket ingen bild?

Kontrollera att kameran i datorn inte har täckts. Om du använder en kamera som ansluts till datorn, kontrollera att sladdarna är korrekt inkopplade.

Vad ska jag göra om videobesöket trots mina försök inte fungerar?

Om du inte får videobesöket att fungera kontakta den enhet dit videobesöket har bokats.

4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa

En myndig person kan ge en annan myndig person rättigheter till sitt Maisa-konto. Beroende på hur omfattande rättigheterna är kan den befullmäktigade t.ex. läsa och skicka meddelanden och boka tider.

När du befullmäktigar en annan myndig person att använda ditt Maisa-konto ska du samtidigt bestämma hur omfattande fullmakten är.

 • Fulla rättigheter: den befullmäktigade har samma rättigheter som du själv
 • Tidsbokning och meddelanden: den befullmäktigade ser inte t.ex. dina diagnoser eller mediciner men kan boka tider och skicka meddelanden på dina vägnar
 • Endast läsrättigheter: den befullmäktigade ser allt men kan inte boka tider eller skicka meddelanden

När du vill ge en annan myndig person rättigheter till ditt Maisakonto gör så här:

Gå till menyn Inställningar i den övre balken och välj Hantera rättigheter. Klicka på Hantera rättigheter också i nästa vy. Klicka sedan på länken +GE RÄTTIGHET ATT SKÖTA DINA ÄRENDEN under rubriken Vem får titta i min journal. Mata in personens namn och e-postadress. Välj sedan vilken typ av användarrätt du vill ge personen. Klicka till slut på Skicka inbjudan.

Personen du valt får inbjudan i sin e-post. Hen ska klicka på knappen Godkänn inbjudan i meddelandet. Då öppnas Maisas inloggningssida. Personen loggar in och matar sedan in ditt födelsedatum. På detta sätt bevisar personen att hen känner dig.

OBS! Inbjudan ska skickas från den persons Maisakonto som vill ge en annan person tillgång till sitt konto. Den som ska få fullmakt att sköta en annan persons ärenden kan inte be om användarrättigheter via sitt konto.

Det går också bra att göra upp fullmakten på den verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården som du anlitar.

Det kan du bara om den andra personen gett dig fullmakt att uträtta ärenden på sina vägnar. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan?

Nej, det kan du inte. Maisa har direkt kontakt med data om dina social- och hälsotjänster. När du ställer frågor via ditt Maisa-konto sparas informationen i dina uppgifter och inte i den andra personens journaler.

Det kan du inte. Social- och hälsovårdsuppgifterna är personliga, så var och en ska ha sitt eget Maisa-konto. Ni kan emellertid ge varandra rättigheter att företräda den andra i Maisa. (Se 4.1 Vad innebär det att uträtta ärenden för en annan? och 4.3 Hur ger jag en annan person rättigheter att uträtta ärenden för mig i Maisa?)

Vårdnadshavaren kan uträtta ärenden för sina barn under 12 år i Maisa. Vårdnadshavarens rätt att företräda sina barn kontrolleras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i samband med varje inloggning. När det gäller åldersgränser följer Maisa nationella riktlinjer.

För att uträtta ärenden för ditt barn som är under 12 år ska du logga in på ditt eget Maisakonto. Efter inloggningen väljer du ikonen för ditt barns konto upptill på sidan för att komma till barnets Maisa.

Du kan logga in på Maisa och sköta ditt barns ärenden även om du bor utanför HUS Helsingfors universitetssjukhus om ditt barn under 12 år är klient i HUS.

Barn och unga på 13–17 år ska alltid använda Maisa med sina egna koder (se 1.3 Hur loggar jag in på Maisa? och 1.4 Vad betyder stark autentisering?).

Vid gemensam vårdnad är det fråga om ett avtal om hur vårdnaden fördelas. Om det i avtalet eller förordnandet om gemensam vårdnad tas ställning till ärenden som inte enbart gäller barnets boende, kan vårdnadshavaren inte sköta barnets ärenden i tjänsten.

5. Anpassa din Maisa

Klicka på rubriken Inställningar i den övre menybalken för att ändra dina personliga uppgifter och inställningar:

I avsnittet Personuppgifter kan du t.ex. ange tillfälliga adressuppgifter och uppdatera ditt civilstånd.

Klicka på Aviseringsinställningar för att fastställa hur du vill ta emot Maisa-aviseringar som gäller t.ex. tidsbokning och kommunikation.

I avsnittet Anpassa ser du t.ex. vems uppgifter du har tillgång till och vem som ser dina uppgifter (se 4. Uträtta ärenden för en annan person i Maisa).

Innehållet i Maisa och skärmbilderna varierar enligt användare i och med att Maisa har direkt kontakt med användarnas patient- och klientuppgifter. Till exempel befintliga vård-/servicekontakter kan ge olika sätt att boka tider eller ta kontakt. Vissa Maisafunktioner visas bara för bestämda patient-/eller klientgrupper (t.ex. tidsbokningen till första besök på rådgivningsbyrå).

I den övre menybalken under rubriken Inställningar hittar du sidan Aviseringsinställningar där du kan göra ändringar som gäller Maisaaviseringar och post.

Du kan få Maisaaviseringar per e-post eller sms. I Aviseringsinställningar kan du själv fastställa vilken avisering du vill ta emot och hur. Om du vill kan du skippa alla Maisaaviseringar. Då får du endast meddelanden om bekräftelse av inbjudan att sköta ärenden för en annan person och meddelanden om ändrade kontaktuppgifter. Dessa kommer till din e-post.

Om tidsbokningar skickas alltid ett tidsbokningsbrev. Denna funktion kan du inte välja bort. Om du vill kan du avbeställa massutskick och meddelanden om kommunikationshantering som skickas per brev.

När du gör en elektronisk begäran om receptförnyelse via Maisa styrs du automatiskt utan separat inloggning till Mina Kanta-sidor (se 3.6 Kan jag förnya recept via Maisa?). Om du vill få ett meddelande när receptet har förnyats ska du göra inställningar för detta enligt instruktionerna på Mina Kanta-sidor i samband med att du ber att receptet ska förnyas.

När det gäller receptförnyelser inom Apotti, som inte görs på Mina Kanta-sidor, kan du definiera huruvida du vill få en impuls eller inte via den övre menybalken Inställningar - Aviseringsinställningar - Hälsa - Förnya recept.

För att bestämma hur du vill bli informerad om meddelanden som skickats till personen som du företräder i Maisa gå till Inställningar – Aviseringsinställningar i den övre menybalken. När du kryssar för rutan ”Använd för alla journaler som jag har tillgång till” får du motsvarande impulser som när det gäller dina egna meddelanden.

Om du vill ha olika inställningar för en annan person gå till hens journal och uppdatera och spara sidan Aviseringsinställningar.

Det går bra. När du använder webbläsare gå till språkvalet uppe till höger på sidan. Alternativen är finska, svenska och engelska.

Se även: 7.5 Kan jag ändra språkvalet i mobilappen Maisa?

6. Användning av Maisa

Det är mycket viktigt att social- och hälsouppgifter hålls privata och skyddade. För att hantera uppgifterna krävs stark autentisering (se 1.3 Hur loggar jag in på Maisa?).

Webbtjänsten Maisa ger sina användare möjlighet att ta del av sina klient- och patientuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården. Därtill säkerställer den bl.a. datasäker kommunikation med yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden.

Närmare information om datasekretessen i Maisa finns i avsnittet Sekretesspolicy. Du hittar länken nedtill på Maisas ingångssida.

För att använda Maisa behöver du en dator eller en mobil apparat samt en internetförbindelse. Maisa fungerar säkrast då webbläsaren är uppdaterad till den nyaste versionen. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Safari. Om du deltar i ett videobesök i Maisa rekommenderar vi att du använder Google Chrome eller Firefox (se 3.13 Vad är ett videobesök?).

Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 10.0 eller nyare, Android 6.0 eller nyare). Ladda ner appen från appbutiken (Apple AppStore, Google Play Butik).

När du navigerar i Maisa rekommenderas det att du använder portalens egna navigeringstangenter. I vissa situationer kan du t.ex. få ett felmeddelande om du använder webbläsarens tillbaka-knapp.

Du blir automatiskt utloggad när portalen varit oanvänd i över 30 minuter. Portalen påpekar att tidsgränsen närmar sig innan du loggas ut.

Ibland kan utloggning bero på en felsituation på servern. Då kan du logga in på nytt och fortsätta sköta dina ärenden.

Se 1.2 Vem kan använda Maisa?

Att du inte kan logga in på Maisa kan bero på att du inte är patient/klient i en service- eller vårdenhet som anlitar Apotti-systemet.

Om du är patient/klient i en service- eller vårdenhet som anlitar Apotti-systemet på Vanda stad eller HUS Helsingfors universitetssjukhus och inloggningen trots allt misslyckas:

 • Kontrollera att du har valt rätt identifieringstjänst (t.ex. bank). Om du har problem med att ge identifieringsuppgifter kontakta serviceleverantören.
 • Om det uppstår problem i samband med inloggningen kan det bero på identifieringstjänsten. För att logga in på Maisa krävs stark autentisering (se 1.4 Vad betyder stark autentisering?), och denna funktion tillhandahålls av identifieringstjänsten Suomi.fi. Vid problem med identifieringen kan du ta kontakt med Medborgarrådgivningen (www.medborgarradgivning.fi, tfn 0295 000).
 • Det kan förekomma kortvariga serviceavbrott i Maisa, och då kan portalen inte användas. Försök att logga in på nytt om en stund.

I vissa fall av störande beteende kan klienten nekas tillgång till Maisa.

För att logga in på Maisa måste du godkänna användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren inaktiveras ditt Maisa-konto. För att aktivera kontot på nytt ta kontakt med din vård-/serviceleverantör.

Logga alltid ut från tjänsten när du slutar använda Maisa. Logga ut genom att klicka på ”Logga ut” uppe till höger på sidan. Kom ihåg att tömma cacheminnet och sidohistoriken samt stänga alla webbläsarfönster. Utloggning från mobilappen sker genom de tre punkterna uppe till höger. Punkterna öppnar en meny där du väljer ”Logga ut”.

Om du vill avsluta (inaktivera) ditt Maisakonto kontakta den enhet inom social- eller hälsovården som du anlitar.

7. Mobilappen Maisa

Mobilappen Maisa fungerar med mobilapparater (mobiltelefoner, pekplattor) som har operativsystemet Android eller iOS (iOS 10.0 eller nyare, Android 6.0 eller nyare)

Innan du loggar in första gången ska du ladda ner mobilappen Maisa från appbutiken (Apple AppStore, Google Play Butik).

Den första inloggningen på mobilappen Maisa kräver stark autentisering (se 1.4 Vad betyder stark autentisering?). Om du vill kan du efter den första inloggningen ta i bruk biometrisk identifiering (fingeravtryck, FaceID) eller pinkod. Om du använder appen via Apple Watch måste du ställa in en pinkod.

Mobilappen har ett stort antal Maisa-funktioner. Du kan t.ex.

 • Skicka och ta emot meddelanden
 • Boka tider
 • Svara på enkäter
 • Fylla i uppföljningsblanketter
 • Se undersökningsresultat
 • Ta emot olika påminnelser/li>

Alla funktioner i Maisaportalen är inte tillgängliga via mobilappen. Där kan du t.ex. inte ändra aviseringsinställningar. (Se 5.3 Hur ändrar jag mina aviseringsinställningar?)

Impulserna kopplas på eller bort via menyn Kontoinställningar. Aviseringar kan kopplas på eller bort under Pushmeddelanden. Valet av impulser till din mobilapparat avgörs av de inställningar du gjort i Maisa-portalen. (Ks. 5.3 Hur ändrar jag mina aviseringsinställningar?.)

Om du har tagit i bruk mobilappens skärmdumpsfunktion via appinställningarna döljs Maisa-appen från listan av senast använda appar. Detta kan inverka på inloggningen i mobilappen när du använder stark autentisering. Inloggning med fingeravtryck, pin-kod och Face ID påverkas inte.

Mobilappen Maisa använder samma språk som mobilenheten. Om mobilenhetens språk är något annat än finska, svenska eller engelska väljer Maisa automatiskt finska.

Om du vill byta språket i Maisa kan du i Apple iOS-apparater göra det i applikationsinställningarna. I Androidenheter är det än så länge inte möjligt att byta appens språk. I dem fungerar Maisa-mobilappen således alltid på mobilenhetens språk, och när enhetens språk är något annat än finska, svenska eller engelska fungerar Maisa alltid på finska.

8. Skicka respons eller ta kontakt

Om du vill ge respons på Maisas tekniska egenskaper gör det via rubrikerna Ta kontakt – Meddelanden – Ställ en fråga i den övre menybalken. Du kan också vända dig till din egen service- eller vårdleverantör i frågor som gäller Maisa.