Fel: Vänligen aktivera cookies för att logga in till Maisa.
 • Uträtta ärenden oberoende av tid och plats

  Kommunicera med yrkespersoner, mata in förhandsinformation och självbedömningar, uträtta ärenden för dina närstående.
 • Boka tider

  Boka tider eller se information om tidigare och kommande mottagningstider.
 • Ta del av undersökningsresultat

  Se resultat av laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar.
 • Förnya recept

  Du kommer in på Mina Kanta-sidor med en och samma inloggning.
 • Ta kontakt med socialvården

  Ansök om socialvårdstjänster eller ta kontakt.
 • Frågor och svar

  Här ser du Frågor och svar som gäller Maisa.
 • Vid plötsliga hälsoproblem kontakta din hälsostation eller, om hälsostationen har stängt, ring Jourhjälpen på tfn 116 117 (avgiftsfritt). I nödsituation ring 112.