Cloudy

-8 °C

Suomi

Eteläranta

Eteläranta on Porin keskustassa sijaitseva joenrantamaisema. Joen eteläpuolinen vanha keskusta on rakennettu väljän ruutuasemakaavan mukaisesti. Etelärantakadun varrella olevien rakennusten pihat ovat umpipihoja. Niissä sijaitsee asuinrakennusten lisäksi talousrakennuksia, joista osa on rakennettu kauppiaiden varastoiksi, osa karja- ja heinäsuojiksi ja ruoka-aitoiksi.

 
Kivi-Porin arvoa korostaa sen ikä Suomen yhtenä vanhimmista kaupunkialueista. Etelärannalla on maisemallisten arvojen lisäksi tärkeä rooli tapahtuma-alueena. Etelärantaa ja Pohjoisrantaa yhdistää Porin ensimmäinen kiinteä rautasilta, joka vihittiin käyttöönsä vuonna 1926. Valtakunnallisesti arvokas silta on suojeltu asemakaavalla. Eteläranta muuttuu joka kesä jazzkaduksi Pori Jazz festivaalin ajaksi.

Eteläranta
Pori

Eteläranta kulkee Kokemäenjoen jokirantaa pitkin. Katu lähtee Keski-Porin kirkolta ja yhtyy Hallituskatuun ennen Kirjuriluodon siltaa.